Zimní opáčko
S příchodem mrazů, začíná v našem jachtklubu "ledová pohotovost". Jachty, které zůstaly na vodě vyvázané u plováků, je třeba hlídat a uchránit před celistvým ledem, který by je zničil.
Všechno jistí dvojice Mirek Rezek a Láďa Kulíšek.

Zimní manévry začínají 6. ledna.

Láďa: "Jsme opět připraveni. Mínus 7. C - soustřeďujeme jachty na první molo . Očekáváme zamrznutí . Čerpadla nachystaná . Teplota vody 1 stupeň .

Není divu, že Láďa okomentoval takhle netradičním způsobem krásné, ale mrazivé ráno o pár dnů později:
" Nejkrásnější kout na zemi - sluníčko jako prase a mínus 9°C ".

- datum: 9.ledna 2024
- teplota vzduchu: 10h / - 9°C
- vítr: 4 m/s
- hladina: 345,96 m.n.m.
Podzimní gruntování..
...aneb když se ruka k ruce vine, tak se dílo podaří!

S týdenním předstihem nás prezident Mirek Švéda. upozorňoval:
Vážení kolegové, pokud bude počasí přívětivé, mohli bychom v sobotu 25. listopadu uskutečnit brigádu, která bude zaměřena na přípravu areálu na zimní spánek. Počítejte s úklidovými pracemi, tedy primárně hrabání a úklid listí. Prosím, vybavte se odpovídajícím nářadím ( Láďa Kulíšek poskytne dva fukary na listí ). Další obvyklé činnosti - ořezání přebytečných větví na vrbě na trojúhelníku, úklid této plochy pro vozíky, dále práce v jachtecu, zazimování rozvodu vody ( která už by měla být od sousedů zastavená od jejich brigády 11.11.), vyfoukání tlakovým vzduchem (Luboš Vaněk doveze bombu vzduchu). Dále se můžou ořezat vrby na břehu před jachtecem, posekat a vyhrabat tráva tamtéž. Občerstvení bude zajišťovat kuchařský "team HaM" ( Helenka Hnilová a Marta Briestenská ), na jejichž pověstný "kanon guláš" se mohou těšit všichni kdož se zúčastní. Jen je třeba počítat s tím, že vodovod již nefunguje a přivézt pitnou vodu.

- datum: 25. listopadu 2023
- teplota vzduchu: 10h/15h * -5°C/-3°C
- vítr: 6 m/s - poryvy:12 m/s
výška hladiny: 341,94 m.n.m. / přeliv 350,10 m.n.m.

ADMIRALITA YCVP DĚKUJE VŠEM ÚČASTNÍKŮM PODZIMNÍ BRIGÁDY.
POMYSLNÉ ZELENÉ PUNTÍKY SI PRÁVEM ZASLOUŽÍ VŠECH 26 ÚČASTNÍKŮ. A TO JAK ZA STATEČNOST (viz podmínky panující při akci), ZA PŘÍKLADNÉ PRACOVNÍ ÚSILÍ A VŠEM BEZ VÝJIMKY ZA SPONTÁNNÍ ÚČAST.

A výčet prací svědčí o nasazení všech:
- Odvodnění bojleru a vodovodu - ŠVÉDOVI a VANĚK.
- Fukary - KOTRNEC a KULÍŠEK.
- Čištění rýn a střechy mobilhajmu - jr. ŠVÉDA , MALAFA, TRAXLER, DUŠEK
- Likvidace listí haluzí, ořez stromů kvůli signálu IK - BENDOVI, KOTRNEC, TRAXLER, DUŠEK, BULOVI, SCHULLER.
- Kontrola mol a odstranění starých ocelových lan - ZEMAN, PÁTÝ, TRAXLER.
- Vyrovnání plastového přistřešku, seřízení spádu rýnky - ŠVÉDOVI,VANĚK, KLEIN, KULÍŠEK.
- Vymetání a odvoz všudepřítomného listí - ZEMANOVI, KARŠULÍNOVI,
- Stěhování lavic a stolů - společně všichni.

A to nejdůležitější nakonec. Zcela jistě bylo obrovským nasazením, zajistit tolika lidem servis. O proviantní zabezpečení a chod kuchyně, vaření kávy a čaje se postarali: HELENKA a LOJZÍK HNILOVI a MARTIČKA s EMÁNKEM BRIESTENŠTÍ a MIREK REZEK.

- DĚKUJEME VÁM!

- Lad.K.

p.s. Slova mojí babičky která říkávala: "jak k dílu, tak k jídlu", byla tentokrát potvrzena "hromadně" a beze slov. Dvacet litrů "kanon guláše" chutnalo všem dvaceti šesti zúčastněným, bez rozdílu.

- DOBRÁ KOLEKTIVNÍ NÁLADA - VŠICHNI S ÚSMĚVEM.
- KDYŽ SE DAŘÍ, TAK SE DAŘÍ!

foto Mirek Rezek


YCVP z výšky
Podzim na přehradě končí, začíná zima. Mola, u nichž jsou v létě ukotveny jachty našich členů, až na pár výjimek, se uvolnila, lodě jsou vytaženy až do jara z vody.
Na našem video kanálu YCVP, je unikátní video od autora Filipa Dungla z dnešních dnů.
Video kanál YCVP


Opět poplujeme "nahoru"
Pozor, pozor, náš prezident Mirek Švéda ve své pozvánce přidává pár informací:
Vážení přátelé kolegové a kolegyně, tímto vás všechny zvu, letos už potřetí, na sobotu 5.8.2023 na letošní další akci na vodě s názvem "Plavba po stopách barona Haase".
Odplouváme v 10:00 směrem Bítov.
Ředitelem závodu je tentokrát Tonda Schüller.
Těšíme se opět na hojnou účast naší klubovní flotily.
Za Admiralitu YCVP
- Mirek.

Pro kapitány mapka trasy.


Pro úplnost zmiňuji ještě zbývající letošní akce:
19.8. Dálková plavba na konec přehrady
16.9. Burčáková plavba k Cornštejnu..


Nově na přehradě
Již letos platí, nejen pro pro plavbu lodí, ale i pro všechny další účastníky plavebního provozu na Vranovské přehradě, nová pravidla. Jejich souhrn přinesl týdeník "Znojemsko":


Memoriál Ivo Mareše

datum: 15. července
teplota vzduchu: 26°C / tepl. pocitová 32°C
vítr 6m/s / poryvy 10 m/s
hladina: 347,20 m.n.m. / přeliv 350 m.n.m.

Dopolední IVO MAREŠ CUP ke Canaveralu byl zcela spontánní. Jak kdo v 10 h. připlul na pomyslnou startovní čáru tak zmizel ve větru, který přibýval na síle . Předpovězená teplota zlověstně stoupala a naše záchranná služba SOS - nestačila rozvážet nealko od sponzora Romana Skuciuse .

Po dosažení otočného bodu kterým byl mys Canaveral se zpáteční plavba ukázala být tvrdou prověrkou jachtařského umu. V sílícím protivětru se účastníci probíjeli k čerpačce. Až zde opět zafungovalo letité pravidlo a směr větru se příznivě stočil. Po odpoledním dojezdu v úmorném vedru bylo rozhodnuto, že další stěžejní program začne až po západu slunce. Jistila to devátá hodina. Ćtrnáct jachet vyšňořených lampiony a barevným osvětlením, vyjelo směrem k mostu ve Švýcaráku.
Efektní defilé před mostem dalo vyniknout kráse a rozmanitosti klubovní flotily.

Dcera Ivo Mareše, Evička Dunglová vystrojila na tuto vzpomínkovou akci přistavený parníček Mirka Rezka - plovoucí plochu na pořádání podobných akcí. Catering opravdu zasloužil velkou pochvalu a s jídlem a pitím se nešetřilo.

Až neuvěřitelně dojemné bylo ono, v záhlaví pozvánky zmíněné, "vzpomínkové setkání přátel".
Při této příležitosti si dali dostaveníčko přátelé, kteří se neviděli čtyřicet let. Dokonce nejvzdálenější účastník, kamarád bratrů Pavla a Karla Bulových, přilétl až z Texaského Austinu. John Kevin Novak - muzikolog . Tento jejich přítel vydal zpěvník českých písní pro českou menšinu v USA .

Další pamětník Ivo Mareše a náš spolužák Hanuš Reisinger- lékárník ze vzdáleného tirolského Landecku, také neváhal a přijel . Opravdu to byl průsečík časem, rovnoběžkami a poledníky.


Velké setkání po 40 letech.
Zleva: Hanuš, Pavel, Svaťka a Evička Dunglová


Dva čeští tiroláci z Landecku, Hanuš s manželkou Svaťkou

Hezká byla dlouhá, vzpomínková debata o historii jachtingu a dění s ním spojeného na naší Vranovské přehradě .Podařila se i videoprojekce filmů z dění YCVP - jachtklubu Vranovská přehrada. Jako promítací plátno posloužila hlavní plachta jachty Filipa Dungla.

Určitě si zaslouží zmínku a naše poděkování Igor Štěrba, který svým krásným elektročlunem, obětavě rozvážel poslední noční vytrvalce.

Velkým přáním všech účastníků bylo aby tento, nultý Memoriál Ivo Mareše, měl pokračování v příštím roce.

Tato LAMPIONOVÁ NOČNÍ PŔEPLAVBA by mohla dát vzniknout tradici BENÁTSKÝCH NOCÍ YCVP, které by mohly být již příští rok, velkou atrakcí vranovského léta.

- Láďa Kulíšek -


Pohodové léto v YCVP
Vážení přátelé, jak jsem avizoval v emailu zvoucím na plavbu minulý týden, tuto sobotu se koná další letošní akce - Memoriál Ivo Mareše - vzpomínková plavba k Honolulu, která bude mít tentokrát večerní pokračování .
V sobotu 15tého července tradičně v 10 h. vyplouváme směr Chvalatická zátoka - MYS CANAVERAL - PICNIC ZASTÁVKA A ZPĚT (To už umíme !)
A slibované večerní pokračování? Vyplouváme z jachtecu za soumraku na okružní plavbu kolem Pařníku k švýcarskému mostu (kdo ho podpluje může až k Marešově chatě) a zpět do mariny YCVP, lodě ozdobené lampiony nebo jiným párty osvětlením, ( samozřejmostí je osvětlení lodí dle předpisů pro plavbu - zajistí si kapitáni sami).
Potom přesun na Pařník na večerní posezení s pohoštěním a promítáním. Kdo bude chtít u Pařníku kotvit do rána, může, nemusí se vracet po okruhu do maríny, ale zůstane tam.
Trasa denní plavby je stejná jako minule.
Těšíme se na Vaši účast!
- Přípravný výbor -


piknik u KANAVERALU - Chvalatická zátoka


Vítaná iniciativa
Dva zelené puntíky uděluje admiralita našeho jachtklubu bratrům Michalovi a Štěpánovi Bendovým. Z jejich iniciativy přibylo na "dvojce molu" nové kotevní místo. Nový "prst" je hned za brankou dvojky, vpravo. Oběma jmenovaným patří naše velká gratulace za příkladnou snahu.
Takové čekatele vítáme s otevřenou náručí!
- Lad.K.


Zaplať pámbu!
Po mnoha letech kovidem a postkovidem vynuceného klidu, začíná se blýskat na lepší časy. Prezidentský, Mirkův mejl je toho nejlepším důkazem.
Posuďte sami:
Vážení přátelé, kolegové a kolegyně,
tímto vás všechny zvu na tuto sobotu 8.7. 2023 na letošní první akci na vodě s názvem "Piknik plavba ke Kanaveralu".

Odplouváme v 10:00 směrem Chvalatická zátoka, v doprovodné flotile tanker "Dřevka" s nealkonákladem (pivo nebo limo).
Těšíme se na hojnou účast naší klubovní flotily.

Pro kapitány v příloze mapka trasy.
Za Admiralitu YCVP
prezident Mirek Š.

Předem ještě avizuji další akce:
15.7. Memoriál Ivo Mareše - vzpomínková plavba k Honolulu
5.8. Plavba po stopách barona Haase
19.8. Dálková plavba na konec přehrady
16.9. Burčáková plavba k Cornštejnu.


Švýcarák plný lodí
Tam jich je denodenně k vidění dost, ale tentokrát jich bude skutečná flotila.
Jak vidno z pozvánky, jachtkkub Vranovská přehrada bude 15. července pořádat vzpomínkové setkání přátel Ivoše Mareše.
Obzvláště efektní bude večerní plavba kajutovek napříč přehradou k "Marešandě".
Ivoš byl nadšeným vyznavačem jachtingu a spousta jeho přátel si ho jistě, ještě dnes, vybavuje na palubě jeho Atolu.


Aby bylo jasno všem...
.. také těm, co naši stížnost na postup úřadu torpédovali.

p.s. Na poslední jednání o dovolání k ÚS, jsme pozvali i zástupce sousedního jachtklubu YCZN. Ač sám právník, postup s oslovením ÚS nám nedoporučil a s prohlášením: "my v YCZN jsme jachtaři, nikoli motoráři", z jednání hrdě odešel.
- Asi tak!
- TaH -


Prezidentská jarní brigáda

datum: 22. dubna
teplota vzduchu: 16°C / pocitová 12°C
vítr: 5 m/s
teplota vody: 10°C
hladina: 348,10 m.n.m.

Tentokrát vyšlo všechno k naprosté spokojenosti všech zúčastněných. vPlné, dokonce vrchovaté vranovské jezero, prozářené jarním sluníčkem. Konečně nádherná sobota. Všichni se zapojili do práce a že jí bylo dost pro všechny, dokládají FG od Emanuela Briestenského - na suchu a Mirka Rezka - kolem vody. Na terase se objevil nový koberec, doplnily se zásoby dříví, lavice na terase dostaly nové nátěry, pustil se letní vodovod, dokonce byla rvačka i o Emánkovo koště.
Náročné to bylo i pro ty, co už spouštěli na vodu lodě. Novicům přišli vhod rady a grify zkušených, jak bez újmy dostat jachtu na vodu. Lodní výtah se nezastavil a lodí na vodě přibývalo.

Napulírované krasavice se po zakotvení u mola zrcadlily v modravé hladině .
I když si s sebou každý přibalil do torny krajíc, nikdo nepohrdnul drůbeží polévkou a párky při poledním zastavení.

Jachtklub je připravený. Již v úterý 25. dubna provedou komisaři z Plavební Správy prohlídky technického stavu plavidel.


Aktivita bez hranic
..aneb, stačí se jen zmínit a výsledek se dostaví (navzdory špatné předpovědi počasí).
Dnes v sobotu, 15. dubna se sešla brigádička. Spíše máme radost, když každý sám si najde s čím by mohl udělat své okolí v jachtklubu hezčím a druhým pomohl.
Příkladem všem byli noví čekatelé. Dovezli fůru špalků. Za pomoci ostatních ji rozštípali a uložili.
Dokončení usazení dveří bylo důvodem zavolat presidentovi Mirkovi, že jsme splnili jeho představu o zamykatelném skladu . Firmě SATJAM jsme poslali děkovné reklamní fotografie za podporu našeho jacht klubu.
Voda po posledních deštích neuvěřitelně rychle, takřka před očima, stoupá a tak jsme ještě museli upravit výšku nástupního můstku . Po kontrole mola jsme se všichni rozjeli k domovům.
- Všem zúčastněným patří dík!

- Lad.K.


Pozvánka na Valnou hromadu YCVP
Už se nemůžeme dočkat!
Rána jsou ještě mínusová, ale přes den už je to "cítit na první pohled". Ještě chvíli a jaro vstoupí do dveří (pardon, na Vranovskou přehradu). I předsezonní schůzování již máme za sebou.
V předvečer letošní Valné hromady, ještě stihnul prezident YCVP Ing. Miroslav Švéda oslovit naše jachtaře:
"Vážení členové a čekatelé současní i budoucí, blíží se termín konání Valné hromady našeho klubu, a proto mi dovolte, abych Vás všechny požádal o zamyšlení nad tím, co byste v klubu chtěli změnit nebo vylepšit, tentokrát mám na mysli hlavně základnu na Vranovské přehradě. Uvítáme všechny návrhy a nápady, co Vám tam chybí, co by se dalo vylepšit tak, aby se nám i Vám tam líbilo ještě víc.
Těším se na vaši hojnou účast!

Za VV YCVP
M. Švéda


Vysoce sofistikovaný kousek
Kolísavá hladina vody na přehradě si vyžadovala posuny mol, v poslední době poměrně časté. Je to namáhavé a v zimních podmínkách a větrných poryvech i nebezpečné.
Tahle vychytávka tomu udělala konec. Integrované navijáky na břehová lana.
Dělá se stejné prodloužení nástupu jako na druhém mole .
DŮVOD?: špatné vyplouvání našich lodí a neustálý atak se sousedním molem.
Pracoval jsem na tom intenzivně od podzimu . - Lad.K.


Tradiční námořnický bál 2023
Po dvouleté, kovidové přestávce, se sejdeme už po devatenácté. Ano přátelé, opět vás přivítá prostředí, které tak důvěrně známe. Pokračujeme na tradičním místě, v podkrovní vinárně na Kramářské.
Členové plesového výboru již dva měsíce předem nenechávají nic náhodě. Rekvizity a výzdoba jsou na místě. Po lístcích se jen zaprášilo, tanečnice se pudrují a hudebníci ladí noty. Kovidový dvouletý absťák po společném setkání je veliký.
Všichni věří, že jistě bude líp!
V sobotu 11. března, v 19 hod. vyplouváme.
- Příjemnou zábavu všem zúčastněným!
- Lad.K.


Milí kolegové, kamarádi,
starý rok pomalu končí, blíží se rok nový, proto mi dovolte popřát všem především hodně zdraví, které je základem všeho. Dále vám všem přeji i hodně štěstí, protože ani bez něj to v životě nejde a jako jachtařům nám všem přeji stálý, příznivý vítr do plachet, vždy dostatek vody pod kýlem a to nejen na hladině naší milované Vranovské přehrady, ale v přeneseném slova smyslu i mimo ni v běžném životě.
Ať se nám daří a ať se rádi a bez různých rozmíšek a sporů dál setkáváme na naší krásné Vranovské přehradě.
Šťastný a veselý nový rok 2023!
Mirek Švéda, prezident YCVP.


Cestovní agentura Plzeň - pronájem apartmánů na pobřeží v Chorvatsku oblast Dalmácie
www.dovolena-apartmany-chorvatsko.cz - www.apartmany.net


Odešel kamarád
Zemřel Ing. Roman Kästner.
V úterý, 13. prosince jsme se byli poklonit našemu bývalému prezidentovi na jeho poslední cestě.
V duchu jsme mu poděkovali za vše, co pro zrod jachtklubu udělal.
Především je nutno zdůraznit, že bez Romana by nebylo YCVP - Yacht Clubu Vranovská Přehrada. Bylo jeho zásluhou, že jsme pozemek pod Vojenskou zotavovnou získali a mohli začít s budováním jachtařské základny. Právem mu tedy patří naše poděkování.

Romane, nezapomeneme!


Kamarádi od kormidelního kola
Je jedno, zdali se plavíme po Vltavě, Labi, nebo vranovské Dyji. Náš velký přítel a spolubojovník za vyhlášku 46/2015 o plavbě na Vranovské přehradě, zakotvil u Pardubic a naši adventní tradici přenesl na Labe.
Letos vyplul remorkér "Nostalgie", tentokrát už k druhému ročníku Adventní plavby po Labi, s kapitánem Ivanem Jiroutem.
- Lad. K.
foto Ivan Jirout


Adventní ohlédnutí
Ivan Jirout byl členem našeho jachtklubu po léta. S jeho oldtimerem "Tösen", jsem dokonce po několik let sdílel kotevní box v jachtklubu. Nyní se plaví po Vltavě a Labi se svým "Florianem".
Náročné podmínky našich Adventních plaveb a letitá tradice jejich pořádání ho zaujaly natolik, že se loni ( 2021 ), u nich na Labi, pokusil o zavedení této tradice na jejich vodu.
Vzpomíná: "Po vzoru YCVP jsme uspořádali Adventní plavbu s "Florianem". Byl to na Labi nultý ročník oproti Vranclu, kde je to již zavedená tradice, ale všechno vždy začíná prvním krokem. Tak jsme jej učinili".
- TaH -


Třetí adventní plavba
datum: 11.12. 2020
teplota vzduchu: -1°C
pocitová: -7°C
vítr: 6m/s..nárazy: 11m/s
teplota vody: 3°C
výška hladiny: 345,46 m.n.m.

Ahoj kamarádi, doufám že pomocí fotogalerie z plavby, se mně podaří i mnohé další z Vás, nalákat v hojném počtu na tu naši příští „Zlatou adventní“.
Těšíme se na vás!
- Láďa a Emanuel -

Pozvánka


Druhá adventní plavba..
..a první adventní sešlost u "Golema".

datum: 4.12. 2020
teplota vzduchu: 3;C
pocitová: -1°C
vítr: 6m/s..nárazy: 12m/s
teplota vody: 5°C
Tato nedělní, druhá adventní plavba s přáteli, jistě splnila očekávání. Kontrola areálu yachtklubu, vůně skořice a dobrot se štrůdlem od naší Helenky.
To vše bylo zalito sálavým teplem z ohně, Emánkem rozžhaveného Golema. Odvážní vranoplavci se nenechali odradit ani vlezlou zimou. Poryvy ledového větru, zahnal lodní kuchař Petr Fejt plechovým hrnkem s horkým čajem.

Nakonec jsme se všichni opět sešli u Golema.


Autorem fotogalerie je Mgr. Emanuel Briestenský


Adventní vzpomínání
Při plavbách máme spoustu času si zavzpomínat na jinošské začátky našeho společenství.
Po zrodu YCVP v roce 2 000, byla první základna na prámu bratří Pátých pod mostem. Odtud jsme poprvé začali vyplouvat. A našimi mnohými plavbami, jsme začali spojovat Švýcarskou zátoku s dalekou bítovskou Horkou. Tato dvě vzdálená místa přehrady, se pro nás stala pomyslnými kontinenty, kterých dosáhnout, nás stálo nemálo úsilí.
Několik nadšenců začalo už tehdy uvažovat o možnostech dosáhnout téhož pomocí elektroplavidel. A začalo soutěžení, kdo dříve a kdo rychleji.
Všichni přátelé v elektrodílnách nás podporovali a vývoj motorů hnali kupředu. Tak se zrodil elektročlun Sweet sixteen, který poháněl motor z vysokozdvižného vozíku.

Konečně na vodě. Start na Horce a cíl ve Švýcaráku. Čas v cíli: 1:30h.
Rekord který dodnes nebyl překonán.

Druhou soupeřící elektrolodí byl SHARK bratrů Pátých..


Na fotografii se o ni opírají: zleva Honza Patý, Petr Pátý, Laďa Kulíšek a Libor Frimmel.
Napravo je onen legendární člun "Šťastná Šestnáctka".

Ale to je nehynoucí vzpomínka z roku 2002. Už je tomu dvacet let


POZVÁNKA NA 2. ADVENTNÍ PLAVBU


První letošní Adventní plavba
datum: 27.11.2022
teplota vzduchu: 5°C
pocitová teplota: 4°C
vítr: 2 m/s
teplota vody: 6°C
výška hladiny. 345,3 m.nm

První letošní, adventní svíci zažehli, na palubě krásně zrestaurovaného, původně hamburského člunu "Maureen", dva jachtařští matadoři jachtklubu, Laďa Kulíšek a Mirek Rezek.


Podzimní brigáda YCVP 2022
Prezident Mirek Švéda svolal na 26. listopadu brigádu k úklidu spadeného listí a přípravě areálu na přezimování. Podařilo „se mu zajistit počasí“ – jak vybrané pro tuto akci.
Tentokrát jsme se sešli v „komorním obsazení – oktet“, připravených daný úkol splnit, což se i dokonale podařilo. Nálada byla k tomu po ruce a kafíčko, jako obvykle od Helenky, přišlo všem vhod. Prezident Mirek Švéda, ve funkci provozního elektrikáře (ing. – má k tomu vzdělání), generálkoval podružný rozvaděč, Mirek Rezek připravil část mola k přezimování lodí, Liborek Malafa řídil elegantní uložení všeho, co zbylo v prostorách areálu, všichni společně shrabali listí a vymetli všechny kouty. Pod „šapitó“ tak vznikl i útulný posed pro případné účastníky některé příští adventní plavby.

Čtěte pozorně zprávy výkonného manažera klubu a přijďe – sami takto poznáte, jak se nám to povedlo.

I fotografoval Emanuel, účastník této zdařilé akce


PF YCVP 2022
Milí kolegové, přátelé a kamarádi!
Do nového roku 2021 přeji všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví ať překonáme nepříznivé období poznamenané covidovou pandemií. Dále všem i pořádnou dávku štěstí a kapitánům lodí navíc příznivý vítr, dostatek vody pod kýlem.
Za Výkonný výbor YCVP Miroslav Švéda, prezident YCVP


Čtvrtá adventní plavba s Calypsem, 19. Prosince 2021
Podmínky
datum: 19.12.2021
vítr: SZ, 8 m/s, nárazy 14 m/s
teplota vzduchu: -2°C, pocitová -4°C
teplota vody 3°C.
výška hladiny: 345,55 m n.m.

Tato neděle nám připravila studené počasí se silným větrem. Jak všichni víme, čtvrtou adventní neděli zapalujeme poslední svíci, představující pokoj a mír.
Blíží se završení času adventu a pozvolna přecházíme do vánočních svátků. Dle tradic se staví betlémy, zdobí se stromečky a připravuje se štědrovečerní večeře. Pro nás jachtaře je to poslední setkání v mobilheimu v tomto roce, podání si ruky, vypití dobrého kafíčka a bilancování uplynulého roku.
Za silného větru jsme vyrazili směrem ke skalce, Láďa Kulíšek zkušeně kormidloval, Mirek Rezek ve větru pracně zapaloval svíčky a my tři - Petr Fejt, Radim Svitok a Emanuel Briestenský asistovali tak, jak bylo potřeba. Emánek završil tuto plavbu skvělými fotkami.
Tak jsme uctili památku našich zesnulých kamarádů - nechť k nim doletí světlo ze svící a odpočívají v pokoji.

Milí kamarádi - jachtaři!
Přeji Vám krásné prožití svátků vánočních, hodně zdraví a štěstí do Nového roku pod plachtami.
- Petr Fejt.Druhé adventní setkání
Stačí se podívat na dnešní datum, druhý Advent 2021. A tohle setkání bude skutečně jiné než ty ostatní, bude tak nějak pracovním rozjímáním.
Proč to všechno děláme? Jsem už v důchodu a mých 66 roků mně myslím opravňuje cítit se junákem, ale věci kolem nás podléhají času.
Začátek stavby Golden Hornu se datuje do r. 1972, kdy bratrům přišly z Kanady poštou plány a licence na stavbu ferocementové jachty. Mně bylo 17 let. Je to tedy půl století .."eto tomu nazad", jak říkají Rusové.
Páťáci měli tenkrát Kristova léta a všechno pro ně začínalo. Určitě věděli jenom to, že to od nich bude chtít obrovskou osobní oběť, všechno překonat a dílo dokončit.
Jiné cesty pro ně nebylo, s tím se netajili.
Po 10 letech úsilí, jak Petra a Honzy a nezištné pomoci kamarádů "bez rozdílu pleti" a známých, bylo dílo korunováno úspěchem a ferocementová jachta 15 m dlouhá o váze 22 tun, přesvědčila nás suchozemce, že i železobeton plouti může.
Za pomoci všech co měli mokrý šos, se Goldík vydal na svou velkou pouť začínající na Vranovské přehradě, přes Dunaj a Černé moře až na Krétu.
Čas neúprosně běžel, stavitelé jachty Petr a Honza Pátí zemřeli. Zůstaly jen fotky, filmy a vzpomínky účastníků oněch spanilých plaveb, Rudy Mátla a Josefa Dvořáčka.
A němý svědek oněch časů - ferocementová jachta Golden Horn.
Z nás, kdysi plavbě propadlých mlaďochů a pomocníků, se stali kmeti, horující se stejnou láskou pro lodě a všechno co plave, jako kdysi.
Byla založena společnost GOLDEN HORN s.r.o., která si vzala za úkol ujmout se odkazu bratrů Pátých a zachránit jachtu Golden Horn před zubem času.
Rádi a nejen z nostalgie, uvidíme v příštích letech tuto krasavici u nás na Vranovské přehradě.
p.s. Děkujeme za poskytnutí archivních fotografií a filmů z plaveb Rudovi Mátlovi a Josefu Dvořáčkovi.
- Lad. Kulíšek -


Letošní první Adventní plavba
Poslední listopadovou neděli začíná čtyřtýdenní Adventní čas.
Emanuelova pozvánka obsahuje základní informace pro ty účastníky, kteří se dostavit chtějí, můžou nebo smějí:
- scházet se budeme v neděli 28. listopadu, v klubovně v 10.00 až 11.45h u roztopeného Golema. v- Calypso vypluje ve 12.00h k hrázi. U skalky zapálíme první Adventní svíci a další svíčky na uctění památky zesnulých kamarádů.
- Plavba zpět, v klubovně malé občerstvení, kafe a návrat k domovům.

Už před jedenácti lety bylo velkou odvahou, vydat se v zimním čase na plavbu po jezeře přehrady. V našem archivu na webovkách, je o tom důkazů dost a dost. I letos vyplouvá s/y Calypso na jezero Vranovské přehrady, aby každou Adventní neděli vychutnala její posádka sváteční pohodu zimní plavby.
Každá loď je malý ostrov dobré naděje. Na velkých středověkých námořních galeonách byly součastí lodní výbavy nejen navigační přístroje, ale také i lodní oltáře. Pro chvíle zamyšlení nám na Calypsu posloužil pomyslný, nevysvěcený oltářík.
S úsměvem i s nostalgií jsme zavzpomínali na minulé plavby po naší Vranovské přehradě.
Průřez touto pozoruhodnou tradici nám ve své fotogalerii přiblížil fotograf Mgr. Emanuel Briestenský.


p.s. Na fotografiích je patrný i jiný žár. Ten požár ve dvou zamilovaných srdcích zažehl nejen adventní svíci, ale hořela i Skalka a oheň poničil i lodní minioltáříček.
Je to předzvěst něčeho, co nemusíme pojmenovávat ani vysvětlovat.
- Lad. Kulíšek.


Valná hromada 2021
Letošní valná hromada se konala díky jarní covidové krizi opět v podzimním termínu, kdy bylo trochu volněji. Pro letošní schůzi členů klubu jsme zvolili termín 24.září a místem konání byla restaurace U Karla ve Znojmě. V čase zahájení schůze bylo přítomno 22 členů z 36, takže se mohlo začít – bylo nás dost pro přijímání usnesení.
Program VH byl také, dá se říct tradiční, takže po volbě zapisovatele, členů komise pro usnesení a ověřovatelů zápisu následovala zpráva prezidenta klubu, která hodnotila činnost v uplynulém období a seznamovala členy se stavem hospodaření klubu. Na závěr této části byla schválena účetní závěrka a přijat nový rozpočet na další období. Následovala zpráva revizní komise, přednesená jediným revizním komisařem, který se valné hromady zúčastnil (E. Briestenský.). Ostatní dva členové RK byli omluveni ze zdravotních důvodů (P. Fejt, P. Bula).
Dalším blokem jednání VH bylo hodnocení stavu členské základny, v období od poslední členské schůze konané cca před rokem naše řady opustilo několik členů, ať už z důvodu ukončení činnosti úmrtím, nebo na vlastní žádost. Zároveň byli do našich řad pozváni noví čekatelé. Valná hromada odsouhlasila přijetí jednoho nového člena, jelikož je to španělský občan, tak se stáváme klubem mezinárodním.
Následovaly volby orgánů klubu – prezident a viceprezident (M. Švéda, P. Fic) mají před sebou ještě jedno funkční období, jejich odvolání nikdo nepožadoval. Zbývající 3 členové výkonného výboru byli zvoleni do svých funkcí na další období ve stejném složení (L.Kulíšek, L.Malafa, L.Vaněk) – dá se říct, že tedy nic nového. Menší změna ovšem nastala ve složení revizní komise, kde oproti minulému období byl jeden člen rozhodnutím hlasujících členů vyměněn (P. Kuča místo P. Buly, P.Fejt a E. Briestenský zůstávají).
V následující rozpravě se probíraly různé náměty pro zlepšení života v klubu, zamýšleli jsme se nad pořádáním sportovních akcí v příští sezoně.
Po přednesení návrhu usnesení a jeho odhlasování – přijetí, byl program valné hromady vyčerpán.
Děkuji všem, kteří se zúčastnili, čímž si splnili také jednu ze svých členských povinností. A ti, kteří se nedostavili, aniž by se omluvili, tak ti by se měli nad svým chováním zamyslet a věřím, že příště to bude lepší.
Tak na shledanou příště!


Závod o flašku
Lámu si tady hlavu, jak popsat závod nezávod uspořádaný v době, kdy došlo k mírnému rozvolnění v dnešní coronavirové době. Kdy je nemožné uspořádání oficiálního závodu, v němž si zdravě zasoutěžili a změřili svoje síly členové jachtklubu.
Bylo tedy rozhodnuto o svolání jachtařů k akci, která by měla podpořit alespoň dobrou zábavu. Startovné bylo vybíráno dle původních záměrů. Opravdu bylo do 9 hodin vybíráno pouhých 123 a po 9-té 321. Otázka proč tenhle nepoměr ? Pořádání závodu musí být v souladu se stanoveným časem a tak opozdilci zaplatili něco víc. Kupodivu bez řečí.
Při nástupu hovořil náš člen, jehož příjmení se rovná názvu země, ze které pochází velmi dobrý hokejový team. Ve spolupráci se svým tiskovým mluvčím a zároveň zástupcem vysvětlili a seznámili ostatní účastníky s pravidly.
Bylo třeba vyřešit některé organizační záležitosti, jelikož nebylo možné umístit stálé bóje do otočného prostoru. Jako bóje se jevilo umístit na hladině umělecké elektrodílo s posádkou Lakul do prostoru blíže k betonovému zařízení, které tam stálo dříve, než byla napuštěna voda do přehrady. Druhé otočné místo bylo určeno u mola Alfi malého zdvihacího zařízení. Aby bylo zajištěno genderové obsazení, k malinkému zdvihacímu zařízení byla umístěna osoba s dvojdílnými plavkami a větším hrudníkem, která zaznamenávala průjezd osádek označením ekologicky čistým prostředkem sytě červené barvy. Tímto prostředkem byla označena čela kapitánů plavidel. Kapitáni nesměli konzumovat alkoholické nápoje a tak posádka musela vypít tři nápoje s pěnou z plechových nádob. Ne opravdu pili jen z plechovek, kbelíků jsme tolik nesehnali. Kruh na proskakování byl umístěn u chaty na protějším břehu viditelným z terasy jachtklubu.
Tam jako rozhodčí fungoval kolega co dělá fotky se sestřenicí ze země hokejového teamu. Projíždějící plavidlo muselo najet takovým způsobem, aby jeden z členů posádky mohl bezpečně proskočit kruhem, ve kterém posbíral malé plastové kačenky, pak musel doplavat k sestřenici fotografa a předat je.
Po přátelském pozdravení se musel vrátit zpět na plavidlo. Vzhledem k venkovní teplotě nás v rámci výcviku několikrát osvěžil proud vody ze stříkajícího hasičského plavidla. Plavba pokračovala k bóji s posádkou Lakul – první kolo bez problému. Tato otočná bóje pořizovala snímky podobné těm z radaru ve vesnicích. Jelikož se ukázalo, že osádka bóje nedávala při nástupu pozor na pravidla, rozhodla se po první otočce zamířit na svačinku do klubu. Tím vznikla operativně další disciplína – chyť si svého Lakula. Za všeobecného úsilí posádek se podařilo zakotvit a po vyhodnocení disciplín na vodě byl jako vítěz určen kapitán jehož jméno jest podobno poštovnímu předmětu, který se nedává do schránky. Lahev na níž bylo vyleptáno heslo našeho jachtklubu byla pro potápění nahrazena lahví pěnivého moku neznámé značky. Vítězný kapitán se potopil a po vynoření bylo na jeho tváři vidět překvapení z vyloveného předmětu. Vzal to však sportovně a s úsměvem.
O to větší bylo jeho překvapení, když obdržel opravdovou cenu. Akce však nekončila.
Byla postavena slalomová dráha sestávající ze třech nezávislých špalků. Tyto byly ekologicky vytěženy odbornou firmou z lesa, jako odpadové dříví napadené imperialistickým kůrovcem. Na špalky byly umístěny jednorázové kelímky pro zajištění hygieny se třemi různými neškodlivými nápoji z nichž jeden pánský, jeden dámský a jeden dětský nápoj. Dále byla jako disciplína určena podlézání laťky. Jelikož laťka se jevila jako velmi lehká a mohl by ji sfouknout vítr, byla nahrazena činkou cca 100 kg. Aby bylo dosaženo genderového vyvážení při podlézání, musel vždy podlézat jen jeden účastník akce a stejné pohlaví nesmělo být okukováno. Naše setkání bylo zakončeno několik desítek minut trvající hrou na hudební nástroj který má krk tělo a brnká se mu přes díru. Abychom ušetřili životní prostředí, měl motýl z pohádky o makové panence zakázáno přikládat do krbu víc jak dvě polínka najednou. Tím byla zajištěna tepelná pohoda i osvětlení.
Z fotek je patrné, že záměr: "sejít se a pobavit se", se vydařil.
- Petr Fic.


Když všichni spí ...
...(zimním spánkem), jachtaři makají. Na snímcích jsou staré betonové patky od sloupů. Tyhle patky na jedné stavbě už dosloužily a skončily by jako starý a nepotřebný materiál. Mirek Rezek jim navrhnul nové využití. Ještě poslouží jako kotvy našich mol na Vranovském jezeře. Já jsem pouze dodal auto s vozíkem na odvoz a moje ruce pro naložení a složení. Téhle akce se účastnili ještě Mirek Švéda + jeho syn, Mirek Rezek, Pavel Maštera a Kuba Novotný. Naložit nám to pomohli zedníci, kteří v místě pracovali. Na Vranclu jsme to sundávali už jen ve čtyřech. Byla to fuška, váha jedné patky je cca 300 kg. Mirek Rezek řídil auto a celý proces naložení a upevnění materiálu. Kotvy budou instalovány v rámci některé z brigád, plánovaplánovaných ještě před začátkem letošní sezony.
Ať prší a nebo sněží, brigádníci jsou vždycky svěží.


Pod vlajkou YCVP
Ivan v předešlé zmínce popisuje Nostalgii při výletní plavbě. Ovšem, její vlastnosti ji předurčují i pro náročné použití. A tohle je právě jedno z nich. Ivan se o něm zmiňuje:
"Nostalgie" si vydělává na provoz. Přes známé komorníky jsme byli požádáni, zda-li bychom vypomohli firmě Zakládání staveb s manipulací plovoucí plošiny. Tato firma provádí stavební úpravy jezového tělesa zdymadla Klavary. Jde o jádrové vrtání a injektáž podloží základové spáry, zatím v jednom, levém jezovém poli. Celá akce se provádí z plovoucí plošiny, dvou spojených mostních dílců, která je při práci vyvázána v podjezí.
Od nás se žádá manipulace s touto plošinou, což spočívá v první fázi ve vyvázání obou mostních dílců do tlačné sestavy a jejich přepravu do komory. Tam je na plošinu přemístěna automobilní hydraulickou rukou potřebná technika a vybavení. Poté jsme normálním komorovacím způsobem proplaveni na spodní vodu a dotlačíme pracovní plošinu pod jezové pole, kde oba mostní dílce vyvážeme. Tím končí první fáze.
Po ukončení stavebních prací totéž zopakujeme v obráceném sledu. Pro nás akce končí vyvázáním vyložené plošiny na určeném místě nad komorou, rozpojením sestavy a odplutím domů do Týnce nad Labem.
- Ivan Jirout.


Výlet po Labi s Nostalgií
Navigare necesse est, vivere non necesse.
27. prosince se jevil jako pěkný den, i když větrný. Protože je Florian už zazimovaný, vypuštěná čerpadla, vzali jsme na krátký výlet Nostalgii. Ať se po dlouhé nemoci vratky taky projede. Tentokrát jsme se vydali na cestu z kopce, tedy dolů po vodě. Prokomorovali Týnec nad Labem, Veletov a jsme v dlouhé kolínské zdrži. Před Kolínem jsme odbočili průplavem do pískovny Sandberk. Díky větru byly na rozlehlé ploše i vlny, ale Nostalgie má 10 tun, bylo jí to celkem jedno. Cestou zpět jsme se zastavili i „u nás“ na pozemku ve veletovké staré pískovně. Rozlobili jsme rybáře, kteří, jak je jejich zvykem mají nahozeno přes celý průplav až na druhou stranu s přesvědčením, že řeka je jejich. Vyvedli jsme je z tohoto omylu a po krátké zastávce jsme pokračovali zpět do Týnce. Krásné počasí umocnilo pěkný zážitek.
Ivan Jirout.


Adventní plavba s Florianem
Ivan Jirout je členem našeho jachtklubu po léta. S jeho oldtimerem "Tosen" , jsem dokonce po několik let sdílel společný kotevní box v jachtklubu. Jak píše, nechal se inspirovat našimi klubovými, adventními a zimními plavbami na Vranclu a vyplul se svými přáteli na Adventní plavbu. Akce sice proběhla už před pár týdny, není ani o jachtingu. Byla by ale škoda se o ní nezmínit, protože jak pro kapitány říční plavby, tak i pro jachtaře je společné nadšení a zápal pro věc.

"Po vzoru YCVP jsme uspořádali adventní plavbu s Florianem. Je to na Labi nultý ročník oproti Vranclu, kde je již zavedená tradice, ale všechno vždy začíná prvním krokem. Tak jsme jej učinili.
Organizace byla skromná, nakonec šlo o to projet se po řece, udělat si pěkný zážitek a ne utopit se v úkolech. Počasí nám vyšlo, bylo nad nulou a vysvitlo i sluníčko.
Sešli jsme se na desátou v přístavu v Týnci nad Labem se synem, snachou a přáteli, zatopili v kormidelně, uvařili čaj a kafe. Připravili loď k plavbě a vyrazili do kopce – tedy proti proudu směr Chvaletice, Řečany nad Labem. Nad řečanským mostem otáčka a zpět. Cestou jsme se vyvázali na krátkou zastávku u pravobřežních dubových dalb v Kladrubech nad Labem (upřímně řečeno, zapomněl jsem se podívat, kolik máme nafty a kdyby bylo zle, odtud i sem se dostaneme po silnici). Všechno v pořádku, tak pokračujeme zpět. Cestou konzumujeme zásoby a zakrátko se již vyvazujeme v přístavu v Týnci. Akce vzbudila velké nadšení u suchozemců, dokonce snad bude i zájem o kapitánské zkoušky."
Celková délka trasy je 12,5 míle.
Ivan Jirout.


PF YCVP 2021
Milí kolegové, přátelé a kamarádi!
Do nového roku 2021 přeji všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví ať překonáme nepříznivé období poznamenané covidovou pandemií. Dále všem i pořádnou dávku štěstí a kapitánům lodí navíc příznivý vítr, dostatek vody pod kýlem.
Za Výkonný výbor YCVP Miroslav Švéda, prezident YCVP