Čtvrtá adventní plavba

V sobotu 17tého prosince jsme vypluli na poslední letošní Adventní plavbu
zpět