Menu   úvod
  dokumenty YCVP
  aktuálně
  stalo se
  kalendář akcí
  příjezd na Vranov
  orientační plánek pláže
  galerie lodí
  bazar
  informační materiály
  seznam námořních plaveb
  kontakt
  video kanál
  odkazy

 

 
archiv:       v roce 2020     v roce 2019     v roce 2018     v roce 2017     v roce 2016     v roce 2015     v roce 2014     v roce 2013     v roce 2012     v roce 2011     v roce 2010     v roce 2009     v roce 2008     v roce 2007     v roce 2006     v roce 2005     v roce 2004     v roce 2003     v roce 2002     v roce 2001 a driv
Události roku 2015
Události roku 2015Lochneské jezero?
.. a přesto opět vypluli
datum:20. prosince
teplota vzduchu: 5°C
teplota vody: 5°C
..a neproniknutelná mlha
Za minulých čtrrnáct dnů i nad Znojmem ležela deka z dešťových mraků a mlha nás trápila takřka denně. Nejinak tomu bylo i na Vranovské přehradě. Ani to však neodradilo naše Amundzeny od úmyslu vyrazit si na projížďu.
Až strašidelně působí fotky s/y Calypsa, nořící se do mlhy na Vranovské přehradě.
Fotky ovšem dokazují, že navzdory tomu, nálada na palubě Calypsa byla výborná!


4. Adventní plavba
teplota vzduchu: 5°C
teplota vody: 5°C
vítr: SV, 3m/s.

Konec Adventu se v YC nesl v předvánočním duchu, jenom po sněhu ani stopy, zato však se všudy přítomnou, nepříjemnou vlezlou mlhou, která by určitě trumfla i tu pověstnou od jezera Lochness.Takřka stabilní sestava se tentokrát sešla u sobotního oběda v klubovně pod vojenskou zotavovnou. A u jídla se příjemně vzpomíná. Bylo to hezké léto. Opravdu, letošní sezona prožitá na naší překrásné základně byla pro všechny balzámem na duši a útěkem od všedních starostí. V dnešní uspěchané době si umíme vždy říci: "jedeme na Vrancl do jachtecu relaxovat". Potěšující je, že i kamarádi z daleka, jako třeba Stáňa a Ivan Jiroutovi, neváhají jet hodiny, aby s námi mohli strávit víkend. Pro ně není zatěžko trávit tři hodiny jízdy cestou za přáteli .
Z příjemně vytopené klubovny se nikomu moc nechtělo, ale vyplout se, jak velí tradice, musí. Odrážíme s Calypsem od mola, s klidem v duši a lodním betlémem na palubě. Po nás vyplouvá jachta Phoebe Petra Zemana s admiralitou jachtklubu. Teď jsme tedy na vodě kompletní.
Večer se nemůžeme odhodlat k rozloučení a slibujeme si silvestrovskou plavbu.
A zas je, nač se těšit!
- L. Kulíšek


3. adventní neděle
O 3. adventní plavbě za všechny tentokrát vypluli Petr Zeman s Monikou Janouškovou.
My jsme se věnovali úklidu v jachtklubu.
Úspěšný nástup do nového týdne přejí Marta a Emanuel.

V klubovně přibyla nová deska od Martina Zemana

Zábrany kolem branky zábrany přivařil K. Komenda za asistence K. Ryndy.

"listí je všude, kam se podíváš", říká Emanuel Briestenský

je shrabáno, okolí jachtklubu prohlédlo


Adventní plavby 2015
Až do roku 2011 platilo, že se prostě lodě na podzim vytáhly na břeh a až do dubna, května, přehrada odpočívala bez lodí. Tak tomu bylo až do skutečně neobvyklého nápadu Jana Pátého, který se rozhodl se svou s/y Dory, zimě navzdory, zůstat a pokusit se i o plavbu v těchto nezvyklých podmínkách. Ostatně, podrobnosti o celém experimentu jsou k nahlédnutí na našich webovkách v nabídce "stalo se" v r. 2011.
Hned v následujícím roce 2012, s/y Dory vystřídala s/y Calypso, další jachta v YCVP s plnomořským vybavením, majitele MVDr. Ládi Kulíška.
I zajímavosti z jednotlivých ročníků Adventních plaveb, najdete na našich webovkách v archivu "stalo se".

Takže ty letošní Adventní (a poté zimní) plavby jsou už pátým ročníkem, kdy jachtaři z našeho jachtklubu jsou na vodě i v zimních měsících.

Bude zajímavé sledovat, jak dlouho budou mít, při očekávaných celodenních mrazech, splavnou, nezamrzlou vodu.


První letošní sníh
Sněžení 23. listopadu nás všechny překvapilo. Ve Znojmě ho napadlo pár centimetrů, naštěstí. A Honza Pátý se svým fotoaparátem byl v jachtklubu na Vranově a pohotově zareagoval. Tak takhle to tedy vypadalo na přehradě.


Středeční večer v M - Centru
Celých 14 dní od pozvánky se dával dohromady program akce, seznam účastníků a zajišťovala technika k promítání.
Technické zázemí zajistil a projekci zapůjčil, stejně jako v minulých létech, Roman Kulíšek. Starost o projekční velkoplošné plátno zůstala opět na Mgr. Emanuelovi Briestenském. Mezi 24mi účastníky byli i manželé Stáňa a Ivan Jiroutovi z Pardubic, kteří patří ke skalním příznivcům jachtklubu. Ze sousedního jachtklubu Znojmo, se přišli pobavit i Věrka a Milan Vystrčilovi.
Dobře se bavili i přítonmí členové našeho jachtklubu.
Zkrátka, večer se opět vydařil!

Z promítnutých příspěvků byly vybrány nejúspěšnější a odměněny diplomy.
1./ Emil Svoboda za film JADRAN 2015 - YCVP
2./ Ladislav Holík za film MŮJ JAGUAR - YCVP
3./ Petr Fejt za film BERLÍNSKÉ PRŮPLAVY - Nové Město na Moravě

Zvláštní uznání patří opět organizátorovi celé akce a moderátorovi úspěšného večera, MVDr. Ladislavovi Kulíškovi, který děkuje všem, kteří pomohli akci dotáhnout do finále.

Autorem fotogalerie je Libor Malafa


Letošní setkání přátel jachtingu a Vranovské přehrady
Opět je tu listopad a s ním i tradiční akce. Ve středu 25. listopadu se v 17 hod, ve vinárně M - Centrum na Kramářské ulici sejdou již po patnácté jachtaři z našeho YC na tradičním, podzimním vzpomínání na léto. Při dobrém jídle - cena porce je 180 kč - a vínku si zavzpomínají (nejen) na letošní sezonu. Pořadatelem akce je Výkonný výbor jachtklubu Vranovská přehrada a moderátorem večera je MVDr. Ladislav Kulíšek. Srdečně zveme i naše příznivce a kamarády z jachtklubu Znojmo. Rádi však mezi sebou uvítáme všechny, kterým Vranovská přehrada učarovala. Loni se nás zúčastnilo takřka padesát.

Kontaktní osobou pro přihlašování k účasti na akci je:
MVDr. Ladislav Kulíšek - mob: 603 785 756
mail: dr.kulisek@club 34.cz

..který všem zájemcům poskytne také více informací o příspěvcích (fotky s komentářem autora, promítání filmů a videí z plaveb a charterů, fotky z klubových regat a společných víkendů v letošní sezoně na Vranovské přehradě....).


POSLEDNÍ PLAVBA..
..zábava, nebo povinnost? Toť otázka . Poslední oficialní letošní akcí, měla být plavba ,,NA KONEC VRANOVSKÉ PŘEHRADY - 2015. Ovšem její průběh se zkomplikoval. Co to způsobilo? Rychlé rozhodnutí o konečném usazení kotev dokud je příznivé počasí. Celá akce proběhla pod taktovkou Karla Buly. Posádka Modré Nelliny a Luboš Vaněk náš obětavý potapěč, usadili pomocí vztlačného balonu hlavní kotvy obou přistávacích mol. Luboš navíc prověřil spojení lan a konstatoval , že můžeme býti v klidu. Pro bezpečné zajištění obou mol bylo učiněno maximum. Po třech hodinách bylo hotovo. Oba YCVP přístavy jsou ukotveny větším počtem kotev a novým systémem vedení pomocných ocelových lan. Utahaní jsme nasedli do TÖSEN, motorové krasavice Ivana Jirouta a uháněli dohnat naplánovaný vylet.
Po cestě jsme míjeli zaparkovaný člun Petra Koziela, který nevydržel nekonečné čekání a odtroubil svou účast . Po cestě vzhhůru na Bítov, jsme doháněli či spíše míjeli, vracející se účastníky akce .
Stačili jsme pod Cornštýnem z hatimovské strany, provézt malý archeologický průzkum. Měli jsme štěstí. Dva kousky střepů černé keramiky (středověké?), by snad mohly znamenat, že v tomto místě by jich mohlo být víc. Místo propátráme v létě, mohlo by tam být slušné naleziště.
Podařilo se nám vplout mezi základy až ke kostelu starého Bítova. Dále už nebylo nic, jen bahno ztracené a vyschlé Želetavky. Zastaveníčko u základů utopeneho kostelíka SVATÉ TROJICE, kde jsme se rozloučili se zříceninou Cornštýnu a zahájili plavbu zpátky. Pod Bítovským mostem náš hloubkoměr ukazoval jen šest a půl metru. Méně zde nepamatuji. Výška pro podplutí je 13,5 m, což stačilo Calypsu i Atlantisu. Na Horce nás pozdravil parní inšpektór Slávek Jordán a podepsal účastnické listy, které obdrží všichni účastníci plavby. Soumrak se rychle blížil a do bezpečí přístavu nás již z dálky navedla svítící solární světla na prvním mole.
Na základně byl již čilý ruch a kolem ohně se rojila omladina se špekácky. Konečně zpátky, pohoda a veselo.
Letmo pohledem jsem zjistil , že žádný staršina či vysloužilec tam není (nemohl nebo zkrátka se nezůčastnil). Dlouho do noci probíhala družná zábava mladé generace, ke které se zajisté rád počítám. S dobrým pocitem, že máme k sobě mladé a nadšené parťáky jsme naplánovali ranní brigádičku. V neděli v poledne jsme slavnostně ukončili opravu na druhém nástupním můstku.
- Lad. Kulíšek
Ohlédnutí za plavbou "Po stopách barona Haase 2015"
Autorem FG je Mgr. Emanuel Briestenský
Tyto plavby jsou u nás skutečným vyvrcholením sezony. Současně je třeba říct, že kladou na všechny účastníky zvýšené nároky. Je tedy skutečně na místě, zdůraznit poděkování Jachtklubu Vranovská přehrada všem zúčastněným udělením Pamětního listu.


Vyšlo to
datum: 26.září
teplota vzduchu: 12°C
teplota vody: 12.°C
vítr: S, 6-8 m/s
hladina: 340,82 m n.m.

..o chlup a bylo zle. Rozhodovalo, jak je vidět na fotkách, skutečně pár centimetrů. A šlo tu o nervy Mirka Rezka, skippera jachty Atlantis....., jehož jachta, která se zúčastnila "Plavby po stopách barona Haase", právě podplouvala pod Bítovským mostem.


Překážka v plavbě, pozor!!!!
Ahoj!
Pánové, posílám upozornění na nebezpečí u Chvalatické zátoky, které nám odkrývá klesající voda. Zaneste si to do svých plavebních map, ať se někdo nenachytá.
Mirek Švéda

A tohle je stejné místo po 14ti dnech (341,46 m n.m.), hladina klesla o 79 cm.


Uznání vždy potěší
Ke svému životnímu jubileu dostal náš manažer MVDr. Ladislav Kulíšek, plaketu od České Unie sportu. K poděkování za práci pro sport se připojujeme i my, členové Jachtklubu Vranovská přehrada.

Láďo, do dalších let Ti přejeme neutuchající elán a další stovky mil, uplutých ve zdraví a v pohodě za kormidlem Calypsa.


O pohár Vranova
Ve dnech 29 - 30. srpna uspořádali naši sousedé u vody z jachtklubu Znojmo, celorepublikový pohárový závod - CTL 152 165 - pro třídu Vaurien. V sobotu přivítali funkcionáři závodu , ředitel Miloslav Holub a hlavní rozhodčí Roman Bradáč 44 účasníků. Odjely se 4 rozjížďky.

Závodu se zúčastnila také bratrská posádka Karel a Honza Vaculovi. Z kokpitu jejich Vauriena viděl takto situaci, po ony dva dny, Honza Vacula:
"V posledním srpnovém víkendu proběhl na Vranovské přehradě další závod započítávaný do seriálu Českého poháru v lodní třídě Vaurien. Na startovní listině se objevilo 11 posádek z různých koutů Čech i Moravy, které na vodě soutěžily  „O pohár Vranova“. V sobotu po nástupu všech závodníků byl z důvodu slabého až žádného větru start první rozjížďky odložen a vyčkávalo se na zlepšení větrných podmínek. K radosti všech po poledni vítr maličko zesílil a šlo se na vodu. Během dne se podařilo úspěšně dokončit dvě dvoukolové rozjížďky. V sobotních rozjížďkách se nám dvakrát podařilo v závěru dohnat horší starty a s výsledky (třetí a druhé místo), jsme mohli být spokojení. Poté následovalo zasloužené občerstvení, na slunci vyprahlých jachtařů. O kulturní vložku a příjemný večer se postarala přizvaná kapela".

"Nedělní ráno přivítalo závodníky příznivějšími povětrnostními podmínkami, než tomu bylo v sobotu a mohlo se tak jít kroužit závodní kola hned po snídani. První nedělní rozjížďka byla z naší strany opět docela povedená, když jsme třetím místem drželi průběžnou druhou pozici. V poslední rozjížďce nás opustilo štěstí, když jsme hned v prvním kole zvolili špatnou stranu a ztrátu na největší konkurenty už nedohnali. Čtvrté místo v poslední rozjížďce nás těsně odsunulo až na nepopulární bramborovou pozici i v celkovém hodnocení. Tím, že se podařilo odjet celkově čtyři rozjížďky, mohl být závod regulérně započítán do letošní pohárové soutěže".

Třída Vaurien
Pořadí na stupních vítězů:
1. Hana Ottová – Jiří Indrák
2. Michal Kubík – Dana Kubíková
3. Jan Machovský – Lucie Machovská

Na stejné trati proběhl současně i vložený závod kajutových plachetnic. Celkem 22 závodníků kteří tvořili posádky 9 kajutových plachetnic, se popasovali ve 4 rozjížďkách o co nejlepší umístění. Závodu se zúčastnila i loď z našeho jachtklubu YCVP. V "našlapaném" poli startujících lodí se jachta QUIDO, pod kormidlem Petra Koziela, umístila na čtvrtém místě.

výsledky třídy Kajutové
1./ CZE 752 - Vitoň Roman, Vitoň Jan, Vitoň Jan ml.
2./ CZE 77 - Procházková Bára, Hlávková Alena
3./ CZE 3333 - Bedřich Uhlíř, Jakub Pivnička, Petr Durec, Michal Nosek
4./ CZE 456 - Koziel Petr, Karel Priegelhof
5./ CZE 453 - Miloslav Holub, Miloslav Holub ml.
6./ RZ 178 - Tomáš Huss, Ladislav Huss
7./ CZE 3 - František David, Alena Davidová, Pavlína Davidová
8./ CZE 1111 - Milan Pivovarčík
9./ CZE 222 - Zuzana Čučková, Dagmar Čučková, Andrea Veselá

Roman Bradáč je zkušeným rozhodčím jachtařských závodů. I on měl pro sportovní úroveň i večerní program samá slova uznání: 

"Závod kajutových lodí se nejel jako oficiální závod ČSJ, ale jen jako místní, při čemž bylo využito trati oficiálního závodu. Závod to byl velmi pěkný. V sobotu 2 rozjížďky až do pozdního odpoledne, potom opékání prasete, živá hudba atd. a vše korunoval ohňostroj. V neděli se odjely další 2 rozjížďky za trvalého mírného větru od jihu".
Sponzory závodu byli:  ELVÝZ Znojmo a bří. Tomáš a Ladislav Hussovi. 
Roman
 
p.s. Letošní jachtařská závodní sezona na Vranovské přehradě skončí posledním podnikem, opět v režii Jachklubu Znojmo.
Bude jím tradiční Dálková plavba / CTL 152 176, ve dnech 19. a 20. září, pro lodní třídy Vau-1, Kaj- 1, Sta-1.
 

    


Není kotva jako kotva
datum: 22 a 23. srpna
teplota vzduchu: 21°C
teplota vody: 21°C
vítr: JV, mírný do 3m/s.

- Už čtyři roky se pohupují plachetnice u mol našeho YC. Stejně takovou dobu, trvají snahy vymyslet systém, který by zajišťoval jejich bezpečné kotvení, při neustále kolísající hladině přehrady. Kolik lidí, tolik nápadů a realizací. Od loňska jsme měli připraveny lopaty ke kotvám od našeho velkého sponzora Mirka Kleina . Bylo třeba je namontovat na betonové pražce, čehož se ujal starý mořský vlk Honza Pátý (z fotky je patrná funkce kotev). Výsledkem bude ještě další vylepšení podvodního zajištění obou mol YCVP, u nichž v současnosti kotví klubovní flotila 21 kajutových plachetnic našich členů.

Nyní bude následovat vyvezení kotev pomocí parníku Vranov.

Všechny podvodní práce související s novými kotvami, provádí potápěč Luboš Vaněk - více o jeho bohaté sportovní činnosti na: stalose_2014 / strážce kýlů

- S bezpečnějším zajištěním mola souvisí i nutnost jiného rozmístění kotev.
Mirek a Jirka, představují výsledek svého nedělního snažení.
Uvedení nového plavebního znaku YCVP. Bude sloužit k označení kotvy u pláže, která je těsně pod hladinou.
- Lad. Kulíšek


Ohlédnutí za ECC 2015
Závod Excalibur City Cup 2015, měl dramatický průběh díky bouřlivému větru. O tom více v předešlém článku. Ale co všechno se může v takových podmínkách stát, popisuje přímý účastník Petr Fic, kosatník jachty Wind Rider, která se závodu zúčastnila pod kormidlem Toma Nevorala:
"Seběhlo se to velice rychle a myslím, že Tom odvedl slušnou práci při nouzovém manévru.
Celé události podle mého pohledu předcházelo riskantní najetí šlapadla před příď WR ve chvíli, kdy jsme měli plné plachty a rychlost. Tom udělal úhybný manévr aby zabránil střetu, to nás přiblížilo směrem k pláži. Tam bylo lehátko asi se dvěma lidma a za nimi plavec, no a Tom gentlemansky uhnul aby je nevystrašil, to nás nahnalo ještě blíž k pláži a najednou byla loď neovladatelná. Kýlem uvázla na mělčině a stočila se směrem k pláži. Nevím jak moc přesně to popisuji, měl jsem plné ruce práce s plachtami. Štěstí jsme měli i v tom, že náš motorák Yenkee se skipperem Růžičkem a rozhodčím Liborem Malafem, se právě vracel z kontroly u otočné návětrné bóje. Tom ve snaze po zvýšení náklonu předváděl veletoče na vratiráhnu, aby umožnil našemu motoráku doslova vypáčit plachetnici na splavnou vodu. Možná jsme trochu vystrašili lidi na pláži, naštěstí se nikomu a ničemu nic nestalo".
A poté, už s úlevou, dodává: "Budiž nám ke cti, že jsme udělali něco pro diváky a zřejmě bychom zasloužili pochvalu od sponzora, jelikož jsme byli na dohled divákům a ti si takto mohli přečíst logo "Excalibur City" na našich čepicích".
- S úsměvem jde všechno líp!
- Petr

A Tom Nevoral pouze lakonicky dodává: "Závod to byl krásný! Naše uvíznutí na mělčině je důkazem, jak je Moravský Jadran zrádný".

fotil Libor Malafa


Excalibur City Cup 2015
datum: 1.-2. července
teplota vzduchu: 25°C...pocitová teplota 18°C
teplota vody: 24°C
vítr: J - JZ, bouřlivý, 10 - 12m/s, v poryvech 17m/s.

Regatu zahájil v 10h ředitel závodu Libor Malafa. Od hlavního rozhodčího Tondy Hadrouška si 11 posádek vyslechlo nutné informace a bylo připraveno vyrazit na trať. Pokud jsme si stýskali na nepřízeň větru na minulé regatě, tentokrát ho bylo vrchovatě. Od rána již na Vranově čersvě foukalo a vítr neustále sílil. Dokonce tolik, že bylo nutno start o půl hodiny odložit.

Kdo by byl povolanější okomentovat situaci na vodě a pocity závodníků, nežli skiper jachty MY Lady, který vyhrál úvodní, první rozjížďku:
ECC - 2015 je za námi.Troufám si tvrdit, že tento závod při větru, který v sobotu foukal, byl pro opravdové námořníky. Již odložený start byl svědkem toho, že vedení závodu váhá, jestli má lodě na vodu pustit. Ale po půl hodině ke startu došlo a už se každý musel plně věnovat lodi, větru, taktice a poryvům, které jsou specialitou Vranovské vodní plochy.
Jedenáct jachet se pustilo v první rozjížďce do boje s větrem.
Posádce jachty My Lady Karlovi Bulovi a Jarkovi Krejzlovi, se vyplatilo přizvat do posádky třetího člena Jardy Fialy, protože opravdu na palubě bylo práce dost pro všechny. Podařilo se nám odstartovat na předním místě a hned se nám potvrdilo, že výměna velké geny za kosatku byla dobrá volba. I tak měla posádka v poryvech co vyvažovat, abychom neplácli stěžněm o vodu. Ale ukázalo se, že těžká My Lady je v tomto větru ve svém živlu. Byli jsme spokojeni i s jízdou na zadní kurzy, loď po vodě jen letěla.
Takže jsme byli opravdu spokojeni s vítězstvím v rozjížďce, protože naše práce s přípravou nepřišla v niveč a potvrdilo se že My Lady k dobrému výkonu potřebuje silný vítr.
Bylo pro nás velkým zklamáním, když na začátku druhé rozjížďky nám vítr roztrhl hlavní plachtu nad ráhnem a protože jsme druhou na výměnu neměli, byl to pro nás konec závodu. Ale takový je život. Musím novou plachtu pořídit už letos. Nicméně posádka se závodem a s výkonem byla spokojena a těšíme se na další klubovní akce na Vranovském jadranu.
Díky všem za účast a projevenou odvahu!
Karel Bula

Svůj pravidelný komentář z našich akcí, přidává i Láďa Kulíšek, který se zmiňuje i o zázemí tohoto závodu:
Na zdivočelých vranovských vlnách se zmítá naše Modrá Nelina, dřevěný lodní oldtimer z roku 1915 .
Její zelený baldachýn příjemě cloní našim rozhodčím, Liborovi Malafovi a Tondovi Hadrouškovi. Na každé naší klubovní regatě zde mají hlavní stan.

Jako na dlani nebo snad jako na šňůrce, se před ním na pomyslně startovní čáře vzpíná nedočkavě flotila jedenácti soupeřů.
Dramatické taktizování před startem ukončil až startovní signál rozhodčího, který závodníky poslal na trať. Jezero v té chvíli připomínalo více vřící kotel, nežli tu pohodovou vodu z minulé regaty. Urputný vítr, toto přání všech starých vyježděných draků, bylo konečně vyslyšeno. Gradovala nervozita, která s vysokou mírou rizika, hnala posádky málem položených plachetnic, na dvoukolovou trať. Nejnebezpečnější bývají situace u otočných bójí. Zde se rozhoduje o postavení v závodě. Místo pro obeplouvající lodě je omezené a jen tak tak se v těsném sledu proklouzává do předních míst .
Polední přestavka přispěla k uklidnění zdivočelých sportsmenů. Velkou měrou se na tom podílelo i parádní, "čtyřhvězdičkové", obědové menu našeho proviantního logistického zajistění. Tým tří našich dobrých víl, Marty Briestenské, Ivanky Suré a Stáně Jiroutové, všestranného Emanuela Briestenského, pod vedením lodního kuchaŕe ve vyslužbě Luboše Marušíka by snad dokázal nasytit i posádku letadlové lodě.
Po obědě jachty opět vyrazily na vodu. Situace byla neměnná a vydržela až do večerních hodin. Sobotní tři rozjížďky nás dokonale provětraly. Roztrhané plachty, poškozené takeláže, unavené posádky, které si, bez přehánění, "hrábly na dno". Závod měl jedinečnou úroveň.

Každý soupeř dostal účastnický list a ověnčení kapitáni pózovali na skupinové fotografii s výtěznými diplomy. Lad.K.

PODĚKOVÁNÍ
Osmý ročník regaty Excalibur City Cup skončil!
Nemohl by mít takovou úroveň, bez patronace sponzorů.
- Vedení YCVP děkuje generálnímu sponzorovi firmě Excalibur City Cup!
- Poděkování patří i Vítovi Růžičkovi, který už léta sponzoruje technické zabezpečení a SOS službu na našich regatách!
- Děkujeme i skiperovi druhého záchranného člunu Ivanovi Jiroutovi.
- Bezesporu mluvím za všechny, když vyslovím poděkování z celého srdce, týmu kolem Luboše Marušíka - Martě Briestenské, Ivance Suré a Stáně Jiroutové za jejich péči o naše žaludky!
- Děkujeme všem závodníkům z jachtklubu Vranovská přehrada, za účast v této klubovní regatě a za příkladnou reprezentaci YC!

autory fotogalerie jsou Libor Malafa, Lubomír Marušík a Jan Pátý


Léto a přece je chladno
Na chlad větru jsem si vzpomněl opět na ECC 2015. Po půlhodině jsem byl citelně prochladlý a musel jsem se přiodět do mikyny a tepláků (a to bylo 25°). Ovšem zatraceně silný vítr z toho udělal pocitových 18°C.

Vítr je klíčový. Někdy je pět nad nulou, slunečno a modré nebe a můžeme mít pocit, že bychom mohli vyrazit v tričku. Jindy je také pět nad nulou, ale větrno a zataženo, vytahujeme hubertus a máme pocit, že je snad pod nulou.

Proč tedy, uprostřed prázdnin jdeme z vody po pár hodinách, fučí-li, pěkně prochladlí? Odpověď proč tomu tak je, najdete zde:
-Wind Chill (chlad větru).
Je to tzv. efektivní teplota (jinak také pocitová teplota nebo chlad větru), která vyjadřuje, jak se budeme venku cítit. Na pocit tepla nebo chladu má totiž kromě samotné teploty vliv i rychlost větru (měřená anemometrem). Čím fouká silněji, tím je člověku větší zima. Lidské tělo za teplot nižších jak 37 °C ohřívá okolní vzduch. Pokud je bezvětří, tento ohřátý vzduch se nehýbe, a tím na těle vytváří jakousi izolační vrstvu. Jakmile ale začne foukat vítr, tento teplý vzduch se odvane pryč a pocit chladu se zvýší.
Předpokládejme, že venku je -5 °C (mínus pět stupňů Celsia). Je-li bezvětří, platí to i pro Wind Chill. Stačí ale, aby vítr trochu zafoukal, a bude se vám zdát, že je mnohem chladněji.

No a tohle už bude poučení pro léto:
-Teplotní index (Heat Index, index horka) se vypočte z relativní vlhkosti a vnější teploty - jak „horký" vzduch cítíme.
Když je relativní vlhkost nízká, pocitová teplota bude nižší než aktuální teplota, protože vypařování potu probíhá rychleji, a tím se tělo ochlazuje. Jakmile je ale relativní vlhkost velká (vzduch je nasycen vodními parami), pot se již tak rychle neodpařuje a pocitová teplota se zvyšuje.
------------------------
-Intenzita UV záření.
UV index je mezinárodně standardizovaná bezrozměrná veličina charakterizující úroveň erytemového slunečního ultrafialového záření dopadající na zemský povrch, vyjadřující biologický efekt na lidské zdraví.
Používá se k informovanosti obyvatelstva o možném negativním vlivu UV záření na lidský organismus. UV index je definován na horizontální povrch. Obyvatelstvo je informováno nejen o očekávané maximální hodnotě UV indexu, ale také o tzv. "celkové době pobytu na slunci", bez použití ochranných prostředků, po jejímž uplynutí již začne lidská pokožka vytvářet erytém, tj. dochází k rudnutí až hnědnutí kůže. Tyto hodnoty jsou vypočítány v minutách pro polední období pro dva základní kožní fototypy, definované jako Kožní fototypy.
------------------------
-Kožní fototyp :
1/kůže vždy rudne,nikdy nehnědne,
2/obvykle rudne,málo hnědne,
3/vždy hnědne a někdy rudne,
4/vždy hnědne a nikdy nerudne.
V některých situacích je třeba upozornit na možnost vyšších hodnot UV-Indexu a tím i kratších dob oslunění. Typickým příkladem je pobyt na sněhové pokrývce v jarních měsících, kdy odraz od sněhu může zvýšit intenzitu až o 60-80%, a tím zkrátít uvedené doby oslunění o 30-40%.
Schopností UV záření je rozkládat makromolekulární látky, a v důsledku toho poškozovat rostlinné a živočišné buněčné struktury včetně nosičů genetických informací DNK a RNK. UV záření může na lidské pokožce vyvolávat řadu chemických a biologických reakcí, které se v závislosti na celkové absorbované dávce UV záření projevují různým stupněm zánětu pokožky od tvorby erytému (zrudnutí), přes vznik puchýřů až k nekróze tkáně.
V naší geografické oblasti se UV index pohybuje v rozmezí od 0 do 9, v tropickém pásu může dosáhnout až 15 nebo 16.
Všeobecně se dá říci, že čím výše je Slunce nad obzorem (za jasného počasí), tím větší je UV-index. Čím větší UV-Index tím větší dávka UV záření.

Hodnota UV Indexu je daná intenzitou dopadajícího UV záření. Za určitý časový interval kůže absorbuje takové množství UV radiace, které překročí hodnotu minimální erytémové dávky (1 MED) a začne se v ní tvořit erytém - kůže se opaluje.

Velikost UV indexu / úroveň nebezpečí:
...0-2/ nízká,
...3-5/ přiměřená,
...6-7/ vysoká,
...8-10/ příliš vysoká,
...11 a více/ extrémně vysoká.

A upozornění pro naše Amundseny:
- Závislost pocitové teploty na rychlosti větru:
při okolní teplotě -5°C a při rychlosti větru 5km/h (cca 1,5 m/s). bude pocitová teplota -7°C //, při 10km/h (cca 3 m/s), bude --9°C //, při 20km/h (cca 6 m/s), bude pocitová teplota.-12°C, / při 30km/h (cca 8-9 m/s), bude -13°C, / při 50km/h (cca 15 m/s), bude -15°C. No, to už je sakra rozdíl. Jdete na loď, venku je -5°, funí kolem 5m/s a obličej a nekryté prsty na rukou bezmocně mrznou. Pozor na omrzliny! -------------------------


Blue Nelly
>
Z darovaného hamburgského old timera, je u nás člun pro tým rozhodčích klubových regat. Ponese jméno Blue Nelly a plout bude pod vlajkou našeho významného sponzora ČSOB Pojišťovny.


Modrá stuha 2015
datum: 18.- 19.7. 2015
teplota vzduchu: 28°C
teplota vody: 25°C
vítr: J, JZ, slabý, silně proměnlivý.

Tak první naše regata této sezony už je za námi. Letos se konal už její 15. ročník. Tentokrát jsme ji pojali jako ryze klubovou regatu, výhradně pro členy YCVP. A vůbec jsem neměl dojem, že by neúčastí posádek z YCZN, utrpěla úroveň závodu. Výkonnost se vyrovnala a souboje získaly na atraktivitě.

Ředitelem Modré stuhy 2015, byl Karel Bula který o ní říká:
"Byl jsem potěšen jak naši noví členové se zaujetím závodili, i další v poli závodníků to nebrali jako nějakou klubovou vyjížďku. Znovu bych apeloval na osvěžení pravidel při závodech, přednosti při různém větru a potkávání se plavidel ve vzájemném dohledu. Mnohdy byla znát určitá nejistota.
Co se mne a mé lodi týká, musím přezbrojit, hlavně v oplachtění, protože se starými plachtami moderním lodím s mou tonáží již nestačím. Ale beru to jako výzvu, abych se zmodernizoval a pokusil se konkurenci vyrovnat. Uvidíme, jsem rád, že jde jachting kupředu.
Všem přeji stopu vody pod kýlem a příznivý vítr do plachet!
Karel Bula

A rozhodčí Tonda Hadroušek dodává:
Devět lodí závodilo a zbytek kotvil v boxech. Z výsledkové listiny je na první pohled patrné (všechny lodě DNC z různých důvodů tentokrát nezávodily), že mnou používané označení "flotila YCVP", nebo "Znojemská flotila kajutových lodí"), není vůbec přehnané.
A sám za sebe cítím povinnost vyseknout poklonu všem, kteří se letos zúčastnili. Podmínky z regaty udělaly "zkoušku ohněm". Minimálně 37°na sluníčku (ve Znojmě bylo v sobotu odpoledne 37°ve stínu), vítr k uzoufání a 10 kajutovek trápících se v těchto podmínkách na jezeře. Já jsem to pozoroval ze stínu na palubě "dřevky", vy jste to dostávali na vodě na plno. Klobouk dolů!

Přesto jsme odpluli ve dvou dnech (výstižnější by bylo napsat protrápili jsme se), tři rozjížďky.
To už tedy chce vrchovatou porci zápalu pro jachting!
Konečné vyhlášení ( výborný byl nápad s "účastnickýmu listy), bylo důstojným zakončením MS 2015. Postěžovat by si mohl "kaligrafik" Karel Bula, protože vyplnění všech diplomů a ocenění si vyžádalo více času, nežli trvala poslední rozjížďka.

- p.s. Neoficiálně jsem zaznamenával i čas při průjezdu cílem, za účelem výpočtu hendykepového pořadí do výsledků hendykepového poháru YCVP. Navrhuji obě zbývající regaty také vyhodnocovat pouze hendykepově. Na konci sezony spočítáme všechny tři regaty a vyhlásíme nejúspěšnější loď a její posádku.

autory fotogalerie jsou Libor Malafa a Emanuel Briestenský
 

Výsledková listina
Jméno závodu: MODRÁ STUHA VRANOVSKÉ PŘEHRADY Termín od: 18.07.2015 - 19.07.2015
CTL: 1501 Sponzor akce: EXCALIBUR CITY
Pořadatel: Jachtklub Vranovská přehrada / YCVP - 2112 Místo konání: Vranovská přehrada
Ředitel: Bula Karel Hl. rozhodčí: Malafa Libor 21 R3-886
Třída: 15 - Kajutové lodě Počet lodí:  22 Vypsaný koef.:  4 Koeficient:  4
Poř. Loď Jméno/sponzor Kt. Posádka Registrace Subjekt ČSJ 1 2 3 Body Log.Body
DNC - NZ - Nezávodil DNS - NS - Nestartoval OCS - PS - Předčasný start
DNF - ND - Nedokončil RET - VZ - Loď vzdala DSQ - DQ - Diskvalifikován
DNE - DD - Def. diskvalifikace RDG - PN - Přiznání nápravy ZFP - PT - Procent. trest
BFD - DQ - DQ prav. 30.3 SCP - BT - Bodový trest 44.3 DGM - DG - Def. diskvalif. 69.1
DPI - BT - Bod. trest dle úvahy
1. CZE 20 QUIDO 1.M Koziel Petr Ing. 1947 2112-043 61 YC Vranovská přehrada 1 1 1 3,00 4221
Priegelhof Karel 1944 2106-032 61 YC Znojmo
2. CZE 6 PHOEBE 2.M Zeman Petr Ing. 1977 2112-039 11 YC Znojmo 3 2 3 8,00 3017
Janoušková Monika 1980 2112-101 12 YC Vranovská přehrada
3. CZE 18 VERONICA 3.M Kuča Petr 1967 2112-017 11 YC Vranovská přehrada 4 4 2 10,00 2312
Putna Petr 1967 2112-105 11 YC Vranovská přehrada
4. CZE 21 BENETE FIRST 4.M Zeman Martin 1979 2112-045 11 YC Vranovská přehrada 5 3 4 12,00 1813
Zemanová Dana 1977 2112-106 12 YC Vranovská přehrada
5. CZE 8 NAUTINER 5.M Jeřábek Alfred 1944 2112-003 61 YC Vranovská přehrada 2 5 7 14,00 1425
Nováková Věra 1956 2112-104 12 YC Vranovská přehrada
6. CZE 7 CRYSTAL 2 6.M Švéda Miroslav Ing. 1972 2112-022 11 YC Vranovská přehrada 7 7 5 19,00 1108
Fic Petr 1968 2112-103 11 YC Vranovská přehrada
7. CZE 3 MY LADY 7.M Bula Karel 1950 2112-012 61 YC Vranovská přehrada 8 8 6 22,00 841
Krejzla Jaroslav MUDr. 1950 2112-100 11 YC Vranovská přehrada
Bula Pavel 1955 2112-013 61 YC Vranovská přehrada
8. CZE 22 POLÁRKA 1.Mc Svitok Michal 1942 2112-004 61 YC Vranovská přehrada 9 9 8 26,00 609
Svitok Radim 2003 2112-107 41 YC Vranovská přehrada
9. CZE 1 MALIBU 8.M Karšulín Petr Bc. 1984 2112-044 11 YC Vranovská přehrada 6 6 RET 35,00 404
Karšulín Pavel 1982 2112-060 11 YC Vranovská přehrada
10. CZE 16 DORY Pátý Jan 1943 2112-006 61 YC Vranovská přehrada DNC DNC DNC 69,00 0
10. CZE 10 TORMENTA Komenda Karel st. 1954 2112-009 61 YC Vranovská přehrada DNC DNC DNC 69,00 0
10. CZE 14 ATLANTIS Rezek Miroslav 1949 2112-038 11 YC Vranovská přehrada DNC DNC DNC 69,00 0
10. CZE 11 SAKURA Hadroušek Antonín 1943 2112-007 61 YC Vranovská přehrada DNC DNC DNC 69,00 0
10. CZE 2 SASANKA 9.M Klein Miroslav 1964 2112-030 11 YC Vranovská přehrada DNC DNC DNC 69,00 0
10. CZE 5 DAGMAR Vaněk Lubomír 1956 2112-014 11 YC Vranovská přehrada DNC DNC DNC 69,00 0
10. CZE 12 NIKA Malafa Libor 1963 2112-042 61 YC Vranovská přehrada DNC DNC DNC 69,00 0
10. CZE 19 MAJA A BETY Hnilo Alois 61 2112-023 19 YC Vranovská přehrada DNC DNC DNC 69,00 0
10. CZE 9 ALBA REGIA Holík Ladislav 1955 2112-024 61 YC Vranovská přehrada DNC DNC DNC 69,00 0
10. CZE 13 ASTRA Svoboda Emil 1955 2112-032 11 YC Vranovská přehrada DNC DNC DNC 69,00 0
10. CZE 15 WIND RIDER Nevoral Tomáš 1968 2112-050 11 YC Vranovská přehrada DNC DNC DNC 69,00 0
Nevoral Jiří 1951 2112-040 61 YC Vranovská přehrada
10. CZE 4 SIRIUS Pátý Jan ml. 1977 2112-039 11 YC Vranovská přehrada DNC DNC DNC 69,00 0
10. CZE 17 CALYPSO Kulíšek Ladislav MVDr. 1955 2112-001 61 YC Vranovská přehrada


Mirek na nás myslí i v Chorvatsku


Cukrovarská regata 2015
datum: 11 -12. června 2015
teplota vzduchu: 30°C
teplota vody: 25°C
vítr: JV do 3m/s, po změně směru na SZ, nárazový do 10m/s.

O víkendu 10 - 11.7. uspořádali v YCZN další okruhový závod ve třídě kajutové, oblíbenou Cukrovarskou regatu. Byl zařazený do oficiální termínové listiny ČSJ s číslem CTL 152 152.
První den závodu se odjely dvě rozjížďky za slabého a velmi proměnlivého větru. Vše si jachtaři vynahradili druhý den, kdy kolem poledne, po změně směru, se odjely ještě dvě další rozjížďky. Za větru, který si vychutnali všichni bez výjimky. To už byl skutečný jachting!

Výsledky závodu: lodní třída Kajutové lodě

poř. loď reg.č. jméno r.n. vysledky rozjížděk body l.body
1 2 3 4
1.  CZE 1 2106-330 Bobuš David 1996  879 
8888-005 Bobuš Michal 1992  879 
8888-006 Máca Tomáš 1986  879 
8888-007 Falešníková Vendula 1977  879 
8888-008 Bartošek Petr 1986 1 2* 2 1  879 
2.  CZE 752 8888-001 Vitoň Roman 1976  578 
8888-002 Holub Miloš 1955 3* 1 3 2  578 
3.  CZE 77 8888-013 Procházka Ondřej 1989  402 
8888-011 Fouček František 1989  402 
8888-012 Procházková Bára 1999 2 3* 1 3  402 
4.  CZE 456 8888-003 Koziel Petr 1947  277 
8888-004 Priegehof Karel 1944 4* 4 4 4 12   277 
5.  CZE 111 8888-009 David František 1972  180 
8888-010 David Petr 1997 5 5 5 6* 15   180 
6.  CZE 40 2106-348 Pavka Tomáš 1972  101 
2106-349 Pavka Lukáš 2005 6* 6 6 5 17   101 


Stary mezinárodně
datum: 4 - 5.7. 2015
teplota vzduchu: 32°C
teploty vofy 24°C
vítr: JV, slabý, proměnlivý 1-5m/s

Zkušení pořadatelé okruhových jachtařských závodů z YCZN, se opět ukázali v tom nejlepším světle.

Moravia Cup 2015 - CTL 152 149, byl vypsán jen pro třídu S a byl privátně mistrovstvím flotily. Na žádost pořadatale byl zařazen jako VPOZ. Tříčlenný tým rozhodčích, Ruda Pavka, Tonda Hadroušek a Ing. Roman Bradáč jako hlavní rozhodčí, se za ty dva dny, takřka usmažili na palčivém slunci.

Několik postřehů Romana Bradáče:
"K vlastnímu závodu. Přihlášeno bylo 5 posádek z Rakouska, 6 posádek od nás. Tropické počasí a slabý vítr dal závodníkům i rozhodčím do těla. Komická situace nastala v první rozjížďce kdy vedoucí loď omylem na zpětném kurzu točila startovní bóji místo bóje závětrné a zlákala za sebou další lodě. Za neprojetí tratě byly lodě diskvalifikovány. Další rozjjížďky již proběhly po správné trati. Zajímavé bylo pozorovat souboje předních lodí při proměnlivém větru. Vyplatilo se důsledně sledovat poryvy větru a jejich trasu na hladině. Závodníci absolvovali 3 rozjížďky. Raut, který připravili členové flotily byl vynikající".
- Díky!
- Bradáč

poř. loď reg.č. jméno r.n. výsledky rozjížděk body l.body
1 2 3
1.  CZE 7066 8888-001 Ott Vítězslav 1976 1 142 
8888-002 Ott Stanislav 1948 2 1 1 1 142 
2.  AUT 8146 9904-003 Koller Rudolf 1960  841 
9904-004 Humer Manfred 1955 1 6 4 11   841 
3.  AUT 8106 9904-009 Polanka Andreas 1964  665 
9904-010 Maier Ernst 1970 3 3 6 12   665 
4.  CZE 7372 8888-003 Štěrba Igor 1961  540 
8888-004 Sluka Libor 1962 DSQ 2 2 16   540 
5.  CZE 5973 2101-148 Dominik Jiří 1946  443 
2101-569 Dominik Jiří 1985 6 8 5 19   443 
6.  AUT 8368 9904-005 Hoferer Harry 1940  364 
9904-006 Begusch Alex 1957 DSQ 5 3 20   364 
7.  AUT 8199 9904-001 Stiboller Herbert 1965  297 
9904-002 Hohenberger Harry 1965 5 7 9 21   297 
8.  CZE 6835 2106-279 Pivnička Jakub 1978  239 
8888-007 Bartušek Petr 1984 4 9 10 23   239 
9.  AUT 7857 9904-007 Weber Alfred 1953  188 
9904-008 Webwr Angelika 1960 DSQ 4 8 24   188 
10.  CZE 737 8888-008 Sluka Martin 1988  142 
8888-009 Sluka Lukáš 1989 7 10 7 24   142 
11.  CZE 706 8888-005 Novický Michal 1977  101 
8888-006 Konečný Adam 1996 DNF 11 DNF 35   101 


Vranovská námořní míle 2015 - 5. roč.
datum: 27.června
teplota vzduchu: 20°C
teplota vody: 19°C
vítr: SZ, nárazový, max. 3m/s

Uspořádání takové akce si vyžaduje mnohaměsíční přípravy. V tomto případě již po úspěšném loňském ročníku, dostaly zelenou přípravy na letošek. A opět se rozjel kolotoč starostí a příprav. Od prvního ročníku závodu elektročlunů VNM byl hybatelem všeho dění MVDr.Ladislav Kulíšek, který měl to štěstí, že se dovedl obklopit schopnými a pro věc zapálenými kamarády z jachtklubu.

"A v této partě jsme snad schopni si všechno zítra zopakovat", říká se smíchem Láďa Kulíšek. "Scénář závodu máme za ta léta vybroušený do detailu. Je to vlastně jednoduché. Viceprezident YC Libor Malafa zajišťuje startovní čísla, tisk diplomů, dotisk barevné mapy a startovních listin s poučením účastníků o bezpečnosti a pravidlech závodu. Málokdo si uvědomuje, že je to v podstatě nutná zakulisní činnost náročná na čas, o které se nikdy nemluví" .

"Trať jsme letos hravě zvládli se skiperem dřevěné elektrolodí Martinem Zemanem. Již v pátek odpoledne jsme mohli, za tři hodiny, hlásit hotovo. Žluté bóje jasně značily trať od jachtklubu ke Švýcarskému mostu a zpět v délce jedné námořní míle".

Garantem délky závodu je Ing. Pavel Maštera. Pavel je naším dlouholetým příznivcem. Místa otočných bójí kontroluje GPS a tímto způsobem dosáhne absolutní přesnosti. Trať má skutečně 1 námořní míli. Není to pouhé nepodložené tvrzení na zvýšení atraktivity názvu závodu.

Už čtvrtým rokem nám ozvučení a hudební kulisu zajišťuje Mirek Rezek. Dopravu a provoz své profi aparatury nám poskytuje zcela zdarma. Vzhledem k tomu, že zajišťuje i dětské dny, je poděkování od vedení jachtklubu Vranovská přehrada zcela namístě.

Dalšími, na něž je vždy spolehnutí je úklidový a proviantní servis Martičky a Emánka Briestenkých, kteří spolu s Lubošem Marušíkem a Ivankou a Petrem Ficovými tvoří další tým, bez kterého by to prostě nešlo.

Prezident YC Ing. Míroslav Švéda koordinuje všechno zbývající, od pohárů pro vítěze jednotlivých kategorií, až po záchrannou službu, kterou pro nás se svým motorákem Yankee, již pátý rok zcela sponzorsky, zajišťoval Vít Růžička.

A opět, stejně jako v minulých ročnících, se bylo na co dívat i na souši. Divácky nejvděčnější byly dva sportovní elektromobily renomovaných značek Opel Ampera a Tesla, s kterými přijeli přátelé z Brna. Dalším programem v odpoledních hodinách byla prohlídka Vranovské přehrady.

Tradiční stavitel tratě, Ing. Pavel Maštera, to viděl z pozice traťového komisaře:

"Jako traťovému komisaři mi asi nepřísluší hodnotit závod jako takový, nicméně jsem očekával trochu větší účast. Navrženou tratˇ jsem večer před závodem s Mirkem Rezkem projel na jeho Atlantisu podle GPS.

Bójkami vytýčená trať však byla mírně posunutá - otočka u mostu pře Švýcarák, byla dřív a cíl zase o kousek dál, takže délka tratě byla v podstatě zachována. Absence silných motorů z mého hlediska neubrala nic na atraktivnosti závodu, naopak. Závod velmi získal účastí "historických plavidel" a tím i jakousi pohodovou atmosféru. Počasí mírně akci nepřálo, protivítr se kterým se prakticky všichni potýkali, dosahoval v nárazech kolem 12km/h a také odradilo potencionální diváky."

"Je to můj pohled z vody - na břehu jsem byl minimálně".

Zdraví Pavel.

K samotnému závodu. Start závodu byl kvůli špatnému počasí odložen o hodinu. Poté již traťový komisař Ing. Milan Plaček z Jihlavy závod odstartoval. Tradičně se pluly tŕi kategorie dle výkonu elektromobilů, plus jedna kategorie speciálů o pohár starosty města Znojma.

Výsledky závodu:
1. místo do 30 liber - Ing. Milan Ptáček, Jihlava
1. místo do 55 liber - Syrovátka ml, Sting, Brno
1. místo do 75 liber - Ing. Miroslav Švéda, Třebíč
1. místo v kategorii speciálů o pohár starosty města Znojma - special loď Frauscher, Ing. Došek, Brno.

Autory fotogalerie jsou Jan Pátý a E. Briestenský


Dětský den s Excaliburem na vodě 2015
datum. 20.června
teplota vzduchu: 17°C
teplota vody: 20°C
vítr: SZ, max 4m/sec, deštivo,

Tato populární akce se dočkala již pátého ročníku. Počasí nám tentokrát nepřálo, což se projevilo i menší návštěvností dětí, nežli v předchozích ročnících.
Dětem se věnoval i Libor Malafa, který říká:
"Dětského dne se účastnily děti z Dětského domova Hakenova Znojmo v počtu 45. I přes ranní nepřízeň počasí se vše povedlo. Honza Páty vozil děti na parníčku, který je zastřešen. Poté děti malovaly obrázky s vodní tématikou. Všichni ocenili občerstvení, párek s rohlíkem a limonádu".

Sdílnější byla Věra Nováková, která děti z Dd na Hakenově ulici ve Znojmě doprovázela:
"V sobotu bylo v areálu YCVP, živo. My, děti z Dd, jsme byly pozvány, abychom oslavily, i když trochu opožděně, letošní Den dětí." "Po příjezdu jsme byli všichni přátelsky uvítáni a okamžitě zapojení do soutěží v kreslení, jež byly vyhodnocovány a děti odměněny diplomy. Her a soutěží bylo více, ale nejatraktivnější byly pro ně plavby na plachetnicích a motorových člunech a na parníčku Honzy Pátého"
"Příjemné bylo i občerstvení, které pro ně bylo v jachtklubu přichystáno. Závěrem děti dostaly diplomy PLAVČÍK VRANOVSKÉ PŘEHRADY."
Děkujeme všem, kteří nám připravili tento, příjemně stráveny, víkendový den!
- za děti z Dd Hakenova, Znojmo
- Věra Nováková -


Sousedé závodili
O víkendu 13-14. června uspořádali v YCZN svoje první letošní závody. Regaty se zúčastnilo 8 kajutovek. Vítr se tradičně "vynamenal", totiž opět se na nás, na vodě, vybodnul. Přesto se za oba dny ujely 4 rozjížďky. V týmu rozhodčích byl i Tonda Hadroušek z YCVP, který si po mnoha letech pauzy, opět obnovil licenci rozhodčího jachtingu a spolu s Romanem Bradáčem a Rudem Pavkem oba dny trávili na prámu rozhodčích.

Hlavní rozhodčí Roman Bradáč o závodě:


Ohlédnutí za závodem plachetnic CTL 152140 „ Jarní závod“
13. a 14. 6. 2015 proběhl na Vranovské přehradě závod plachetnic v kategorii kajutových lodí. Počasí přálo spíše rekreaci než závodnímu jachtingu. Účastnilo se 8 lodí, které však nemají shodnou výkonost a přepočet hendikepového koeficientu nebyl použit. Přes všechny nástrahy větru-nevětru se odjely 4 rozjížďky . Dvě bylo třeba zkrátit poněvadž rapidně slábl mírný jižní vítr. Startovalo se tradičně před loděnicí směrem k přehradní zdi. . Již od začátku se závod stal bojem mezi loděmi se stejnou výkonností kapitánů Procházky, Fialy a Bobuše. První dva měli v konečném hodnocení stejný počet bodů ( dvě vítězství a jedno druhé místo). O konečném pořadí rozhodlo jen kriterium lepší umístění ve škrtané rozjížďce. Poděkování zaslouží sponzor závodu Audi Česká republika, také však záchranná služba, zázemí a občerstvení klubu YCZN.

Výsledky regaty:

1./ Procházka Jan, Procházka Ondřej, Procházková Bára
2./ Fiala Martin, Fialová Hana, Fialová Martina, Jahodová Lucie
3./ Bobuš David, Bobuš Michal, Máca Tomáš
Další pořadí 4. Uhlíř, 5. Koziel, 6. Pavka, 7. Huss, 8. David.

Dalším závodem v YCZN bude tradičně silně obsazený závod třídy Star s mezinárodní účastí:
• 04.07.2015 - Moravia Cup Sta-7, Kaj-1,


Vranovská námořní míle 2015
Letošní, již 5tý ročník závodu elektročlunů se opět bude konat na Vranovské přehradě. Pořádá ho Jachtklub Vranovská přehrada. Je volně přístupný i všem zájemcům z řad chatařů a mládeže (viz info na plakátku).


Oslava Dětského dne
Dne 6.června 2015 se uskutečnil již 3.ročník Dětského dne s ČSOB Pojišťovnou a Yacht klubem Vranovská přehrada. Pro děti bylo připraveno opět spousta soutěží - skok v pytli, dobrá trefa, malování, dráha zručnosti a také vědomostní kvíz :-) .
Všichni návštěvníci se i letos mohli projet na kajutových lodích členů Yacht klubu Vranovská přehrada. Počasí opět vyšlo nádherné, proto mnozí návštěvníci využili Vranovskou přehradu i ke koupání. Velmi vítané osvěžení v podobě ovoce opět i letos zajistila společnost Hortim - International, s.r.o.

Letošní ročník byl přeci jen výjimečný, protože jsme přivítali celkem 98 dětí, což je nejvíce z dosud proběhlých ročníků. Z nárůstu počtu našich nových kamarádů máme velkou radost, těšíme se na ně zase příští rok a věříme, že překonáme hranici 100 .-)
- Mějte se prima!

Sylvie Samsonová
ČSOB Pojišťovna, a.s.

Láďa Kulíšek, mluvčí organizačního výboru jenž DD s ČSOB každoročně zajišťuje, je jistě tou nejpovolanější osobou, která umí posoudit množství práce s tím související.

Sám o tom říká:
"Celojarní přípravy směřovaly k bezchybnému průběhu celé akce . Letošní, už třerí ročník, jsme pojali jako přátelské setkání jachtařů z našeho jachtklubu a generálního sponzora ČSOB pojišťovny a.s. Děti zaměstnanců ČSOB pojišťovny, nyní už o rok starší, se k nam hlásily jako staří přatelé .
Mladí parťáci nasedali do, z minulých ročníků oblíbených jachet a jako spravní bocmani se dělili o zkušenosti , a přeli se o to, která jachta je lepší nebo rychlejší".

Proviantní zázemí které představovala naše klubová kuchyně, zachraňovala vyčerpané malé admirály.

Zvládlo se vypít sto limonád a mladí korzáři s velkou radostí ukořistili sto párků.
Sponzorský švédský stůl se prohýbal pod tropickým ovoce připraveným pro malé vranovské kapitány a kapitánky.
O soutěže , které si zorganizovali manažeři pojištovny, byl samozřejme veliký zajem . Jako důkaz úspěchu si , každý odnesl medajli a diplom od samého vranovského Neptuna. Celkem bylo vydáno ke stovce diplomů.

Ozvučení profesionálně zvládali Mirek Rezek a Kája Komenda. Mikrofonem akci provázeli tradiční spíkři, Sylvie Samsonová a Láďa Kulíšek. Počasí bylo jak na objednávku. Sluníčko se na nás vydrželo od pátku do neděle usmívat a přispělo tak ke zdaru celé akce.

Vedení YCVP,vyslovuje díky za obětavost hlavně kapitanům jednotlivych jachet!

Vždyť ručili za bezpečný a bezůhonný návrat dětí a jejich rodičů.

Poděkovat musíme i zachranné službě SOS YCVP!

Zajišťovali ji lodě Petra Koziela, Víta Růžičky a Ivana Jirouta, kteří neponechávali nic náhodě a svědomitě sledovali jachty s malými pasažéry po celou dobu jejich kroužení po jezeře.
Odpoledne po čtrnácté hodině byla akce slavnostně ukončena a všeobecně hodnocena na výbornou.

L. Kulíšek

Autorem fotek je Mgr. Emanuel Briestenský


Malá brigáda pro nadšence
datum: sobota 30.5.
teplota vzduchu: 18°C
teplota vody: 15°C
vítr: 3 - 5m/s

Není třeba vyhlašovat termíny a shánět lidi. Spontánní nadšení je společným jmenovatelem našeho zájmu.
Konečně volá Ivan Jirout z Pardubic: "Klucí, jedu se Stáňou a táhnu za Patrolem dva plováky od raketových střel". Vzal to celé na sebe a v pátek se zjevil před jachtecem . Tomu říkám parťák a dobrá práce. Ještě pár přivítání a bez řečí se, hned za soumraku, chystáme na opravu poničeného mola. Nemůžeme to nechat na ráno .
Ráno máme už všechno předchystáno a přijíždí další pracanti . President Míra rozvrhuje práci na tři pracovní skupiny.
- Jedni uklízí pobřeží a sekání trávy zaměstná několik udatných junáků.
- Druzí provádí montáž nového přístavu - NEW PORTU. Přepravu vzniklého mola napříč přehradou, provedl dřevěný kůtr s elektropohonem. A bezpečné ukotvení našeho new portu, na určeném místě jistě všichni oceníme už v letošní sezoně.
- Třetí uklízí areál YC za branou. Kuchařky se snaží a v poledne lákají aspoň na dobrou polívku ,což se zvrtne v další pracovní poradu .
Třešničkou na pracovním dortíku byl, příjemný noční posez u táboráku. V neděli byla velkou odměnou slíbená plavba na jachtě Mirka Rezka, "Atlantis.Pohled z plovoucí lodě na paluby jachet zalitých hřejivým sluncem, byly velkým pohlazením a tečkou za těžce odpracovaným víkendem.
6. června pořádáme Dětský den pro děti zaměstnanců ČSOB pojišťovny..
Všechno jsme stihli přípravit a uklidit. Oslavy svátku dětí mohou začít.

- zdar Kulíšek

Autorem FG je Mgr. Emanuel Briestenský


MÍRA & EMILIO, aneb PRVNÍ LETOŠNÍ MÁJOVÁ SLAVNOST
datum: 16.5.
teplota vzduchu: 20°C
teplota vody: 18°C
vítr: SZ, do 5m/s

Relativně velký věkový rozsah oslavenců stmelila jízda radosti po jezeře . Kytara a dobré víno vybavily vzpomínky na společná léta .Dík patří i Ivánkovi Jiroutovi , který nevahá vážit cestu až z Pardubic, za přáteli mokrého šosu .
Kuchařky se předhaněly ve smažení řízků .
Noční rej ukončil májový deštík . Slunečné ráno lákalo šikovné ručičky něco opravit a vylepšit. President Míra dolaďoval nátěr na stožáru pro druhé molo. Společně jsme již postavili nový stanový přístřešek pro Dětský den. Naš dřeněný škuner, který je symbolem spolupráce s ČSOB pojisťovnou, dostal novou kormidelnu s originálním kormidelním kolem . Baterie a elektropohon fungují. Jestě nátěr do mahagonova a mohli jsme prohlasit víkend za vydařený.
- Mírové & spol.


Den dětí
6 června pořádá Yacht Club Vranovská přehrada oslavu Dne dětí. Do jachtklubu pod vojenskou zotavovnou zveme děti zaměstnanců ČSOB pojišťovny v doprovodu rodičů, aby si užily chvíle u vody, plné zábavy, her a projížděk na plachetnicích členů YCVP.
Jachtklub se postaral i o občerstvení malých námořníků.
Sponzorem Dětského dne je - ČSOB pojišťovna.

UPOZORNĚNÍ
- Kvůli stísněným, prostorovým podmínkám je nutné počítat s tím, že auta musí návštěvníci odstavovat na parkovišti nad vojenskou zotavovnou. Příjezd k jachtklubům je veřejnosti zakázán.
Do areálu YCVP je nutno dojít pěšky!

- Paluby lodí jsou opatřené laky, zajišťující vodotěsnost a neklouzavý povrch. Tyto vyžadují nejen náročnou údržbu, ale i použití speciální jachtařské obuvi. Není-li, pak šetrný pohyb účastníků akce v kokpitech lodí v náhradní obuvi je nejvhodnějším důkazem, že tato informace nezapadla.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ!


První jarní, úklidová sešlost
- teplota vzduchu: 18°C
- teplota vody: 10°C
- vítr: SZ,3-5m/s

Po nekonečně dlouhém a mrzutém aprílu, jsme objednali na sobotu 11. dubna, sluníčko. Už od časného rána drnčely telefony, v nichž jsme se ještě na poslední chvíli ujišťovali, kolik nás bude. Po 9 hodině se rozdělily úkoly a hned se mohlo začít. Práce bylo jak na kostele.

Honzík Pátý se ujal svářečských prací a spolu s presidentem Mírou nejen že přivařili kompenzační trubky na dvojce molu (mají za úkol snížit deformační síly působící na držáky mola při velkém větru a vlnách), ale stihli i svařit stožár pro osvětlení přístavu.

Míša Svitoků apartně zastříhl živý plot a spolu s dalšími zorganizoval očistu břehu od zimních naplavenin.

Nepříjemná a namáhavá byla práce s úklidem dřeva pod mobilhajmem, neboť se u toho muselo lézt neustále po kolenou, kvůli malé výšce prostoru pod klubovnou, kde je dřevo uložené.

autorem fotek je Libor Malafa
....Nově pronajaté parkoviště mohlo po vyklizení přijmout první podvozky sloužící k převozu kajutových lodí.

Míra Rezků, coby proviantní kurýr dozásobil Martičku a Emanuela s Lubošem, kteří se starali o vyhládlé brigádníky.

Mirek Klein příkladně řídil čištění oken a opravdu, výsledek se dostavil . Na vodu byly spuštěny dvě nové krasavice. Kajutovky Martina Zemana a Libora Malafy. A hned byly také oznámeny přípravy na křest obou lodí, které si jistě nenecháme ujít.
Letos nás čekají oslavy pěti šedesátníků. Laďa Holík, Pavel Bula, Libor Frimmel, Laďa Kulíšek a Emil Svoboda. To bude zase slávy! Jako ideální termín (2. a 20. června) pro oslavy, se jeví večery po dvou našich červnových, společenských akcích.
Výkonný výbor YC děkuje všem zúčastněným za účast a odvedenou práci.
L. Kulíšek

aurorem fotek je Mgr. Emanuel Briestenský


Valná hromada YCVP
Každoročně na jaře, se koná Valná hromada Jacht klubu Vranovská přehrada. V podkrovní vinárně na Kramářské ulici, se nás 25. března, sešlo 27 členů našeho YC. Na programu schůze bylo zhodnocení celoroční činnosti, finanční zhodnocení minulého roku, i schválení rozpočtu na letošní rok 2015 a volby nového vedení YC. Hlavní zprávu s celkovým výčtem všeho co se u nás událo a změnilo, přednesl prezident YC, Ing. Miroslav Švéda.. Ekonom YC Libor Frimmel zdůvodnil vynaložené finanční prostředky v r. 2014 a účel, ke kterému byly použity. Závěr jeho zprávy tvořil návrh finančního rozpočtu na letošní rok 2015.
Návrhy byly přijaty.
Průběh bouřlivé diskuze nad úkoly letošního roku a způsoby jejich řešení opět potvrdily, že jachtaři jsou dobrá parta, zvyklá od vody držet spolu, a na všem se společně domluvit. Návrhy byly přijaty.
Poté proběhly volby do orgánů jachtklubu. Staronovým prezidentem YCVP se stal Ing. Miroslav Švéda, víceprezidentem YC jsme si zvolili Libora Malafu a do výkonného výboru YC, byli zvoleni Lubomír Vaněk, Karel Komenda st. a Miroslav Klein. Do revizní komise YC byli zvoleni Ladislav Holík, Pavel Bula a Emil Svobada.

Naše řady se rozrostly o Martina Zemana a Romana Pevného.

NOVÉMU VEDENÍ PŘEJEME ÚSPĚCH, KLID PŘI PRÁCI A DOSTATEK ENERGIE NA PROSAZOVÁNÍ SVÝCH ROZHODNUTÍ!


Námořnický maškarní bál 2015
Tak jsme opět plesali. V tradičních prostorách podkrovní vinárny na Kramářské. Již po čtrnácté jsme se tam sešli v sobotu 28. února. Ples slavnostně zahájil prezident YCVP, Ing. Miroslav Švéda. Sklidil aplaus i za slova o programu večera. Nadšení vyvolala i zmínka o krasavici jež bude rejdit o půlnoci bez závoje.
A takhle to každoročně začíná..
foto je od Mgr. Emanuela Briestenského
Náš 14.Námořnický maškarní bál se vyznačoval opět dokonalou připraveností, za kterou vděčíme vedení a hlavně Láďovi Kulíškovi. Proto nutno omluvit jeho případnou nervozitu během akce. Ale vše dobře dopadlo.
V označení máme " Maškarní" , ale v posledních letech se nám masky nějak vytratily. Kromě Libora Malafy tam snad nikdo v masce - převleku nebyl.
Nepočítáme-li náznaky uniforem včetně čepic našich pánů kapitánů.
Hudba byla dobrá, hodně snaživá, snad až moc.Hlasitost produkce se podepsala na našich hlasivkách. Protože když si člověk chtěl s někým něco sdělit, musel řvát jak tur.
Tradiční obveselení v soutěži Maršál Malinovsky opět nemělo chybu. Luboš Marušík se předvedl jako neúnavný favorit soutěže.
Půlnoční překvapení zaostřilo zrak nejednomu otrlému námořníkovi nebo kapitánovi. Patří to již k tradici.
Je třeba poděkovat dobrovolníkům kteří provedli výzdobu sálu i jho úklid.
Otázkou zůstává organizace tomboly. Legislativa to ztěžuje, mnozí návštěvníci se po tombole ptají. Organizátorům to usnadňuje život. To by bylo pár mých postřehů ke zdařilé akci.
Karel Bula

Mezi pravidelné účastníky patří i Mgr. Olga Filová která, ač sama nepatří mezi aktivní jachtaře, nevynechala ještě ani jeden náš bál. Sama o tom říká:
"Výzdoba vytváří takřka domácké prostředí. Patří k němu i námořnická trička a hlavně, jak se ti drsní námořníci promění v malé kluky, kteří místo lodních lan napínají svaly při tanci, nebo nadšeně připravuji a provádějí maršála Malinovského. To je plivání ohně na dálku. Sama taky soutěžím a je kolem toho vždycky spousta legrace. Letos byl nejlepší Luboš Marušík. A letos ještě úžasná zpěvačka a výborná večeře. Prostě příjemně prožitý večer. <
Už se těším na další ročník!

- Dobrovolníkům, bez jejichž několikahodinové nezištné práce by to opravdu nešlo, děkuje: "Chtěl bych poděkovat všem členům, ale i nečlenům klubu, kteří se podíleli na přípravě i likvidaci výzdoby sálu, bylo vytvořeno velmi pěkné prostředí, které určitě přispělo k tomu, aby se hosté plesu cítili v M-centru dobře.
Mirek

NÁMOŘNICKEJ BÁL 2015 SKONČIL!
KDO PŘIŠEL TEN VIDĚL A ZCELA JISTĚ SE POBAVIL!
AŤ ŽIJE NÁMOŘNICKEJ MAŠKARNÍ BÁL 2016!


Takoví jsme byli v r. 2002
Takřka každý z nás má, za ta léta existence našeho YC, bohatý archiv fotografií.
Například těchhle pár snímků je z bohatého archivu Honzy Pátého.


Zapadlí vlastenci 2015
Tak se zdá, že rozpačitá zima končí a přihlásila se ke slovu ta skutečná.
U mola našeho YC, zůstaly už jen tři kajutovky. Tak vypadá Láďovo Calypso, Mirkův Atlantis, Karlova My Lady a naše "dřevka", pod vrstvou sněhu.


Pozvánka na Námořnický maškarní bál
Jelikož čas pádí jako mustang, nikoho určitě nepřekvapí, že s tak notným předstihem upozorňujeme na naši první letošní, společenskou akci. Bude jí, jak velí patnáctiletá tradice, náš "Námořnický maškarní bál".

Konat se bude 28. února v podkovní vinárně M-centrum, v Kramářské ulici. Vyplouváme v 19. hodin.

Předprodej vstupenek, jakož i potřebné informace ve veterinární ordinaci MVDr. Ladislava Kulíška na Kramářské.

Zveme na něj všechny členy našeho jachtklubu, kamarády,sponzory i příznivce!

Společně se těšíme i na sousedy z YCZN, které tímto zveme - "EXTRA" !!

kontakty: mail: dr.kulisek@club34.cz, nebo na mob: 603 785 756


Plavba "Tříkrálová"
teplota vzduchu: 15°C, slunečno
teplota vody: 3°C
vítr: SZ, bouřlivý, v poryvech 18m/s.

Začali jsme se scházet už v sobotu ráno. První v jachtklubu byl Ivánek Jirout, přestože musel urazit dlouhou cestu až z Pardubic. Pak jsme se postupně rozrůstali až do konečné sestavy na všechno připravených chlapů (viz foto). Ve vyhřáté klubovně v mobilheimu, to vypadalo na nehorázný veget se skvělou sestavou.
Zahájili jsme válečnou poradu. Práce bude "mraky". Budou se po přehradě vyhledávat plující kmeny a dřevo a poté to svážet na břeh. Stejný postup bude s čistěním protějšího břehu. Na krácení kmenů budou použity motorové pily. Padlo i rozhodnutí o dalším zimním nocování v klubovně (což přineslo nutnost pustit kvůli hygieně tlakovou vodu).

Letošní plavba pár dnů po "Třech králích", byla vším možným, jenom ne vábením jara (vhodnějším příměrem by bylo, že jsme v drsných podmínkách "šlapali čertovi na ocas”).
A opravdu tomu tak bylo. Celé sobotní odpoledne Calypso, jako remorkér, tahalo vory z nařezaného dřeva napříč jezerem, na břeh před jachtklubem. To, co by za normálního počasí bylo snadnou záležitostí, bouřlivý vítr (v poryvech až 18m/s), změnil na silně adrenalinový zážitek. V lodnim salonu Calypsa sice žhnula petrolejová kamínka, ale nikdo, ani na okamžik nepomyslel na odpočinek u kafíčka . Na palubě kluzké od vodní tříště, posádka musela neustále kontrolovat stav vlečených kmenů .Prvního pozorovatele na špici zajištoval Ivan Jirout z příďového koše Calypsa. Ostatně, jeho slova: "klucí to néni moravský Jadran, ale rozzuřený Atlantik a to pár kilometrů od Znojma", jsou nejvýmluvnější!
Větru bylo čím dál tím víc, legrace ustávala, osmikoňová Yamaha se měla co ohánět, ale opět nezklamala a předvedla , že i s takovým fičákem a zátěží , si suverénně poradí.

Sobotní nocování v mobilheimu, prověřilo možnosti zimního využití jachtklubu.

Pokračovali jsme i v nedělním dopoledni. Vítr se znatelně uklidnil a tak jsme mohli při dalších dvou plavbách použít jako nákladní člun klubovou veslici, která spolu s další dřevěnou lodí tvořily s Calypsem soulodí. Když jsme skončili, nechtělo se nám ani věřit, že tohle všechno naštípané dříví není od kanadských dřevorubců , ale od táty Mirka Švédy a několika lodníků.

Uvědomovali jsme si nebezpečnost celé této akce.

Stačí jen přijmout myšlenku , že: "Zkrátka zima - nezima , plout se musí i kdyby padaly trakaře!"

Zadařilo se!

autory fotek jsou: Jan Pátý a MGr. Emanuel Briestenský

A tak máme za sebou "Tři krále" a na příště plánujeme: "Na Hromnice + plavby s podvodní kamerou".
Pojedeme až k Honolulu a upoutanou podvodní kamerou s reflektory zkusíme najít dvě delaborované námořní miny z období druhé světové války, které sloužily jako plováky pro protitorpedové podvodní sítě.
Nadhladinové sítě byly zavěšeny na 90 m vysokých stožárech stojících na obou stranách Vranovské přehrady. Měly zabránit zničení Vranovské přehrady při případných útocích hloubkových bombardérů.

text . Lad. Kulíšek
Plány na 2015?
Ano, i když je času dost už dnes se zamýšlíme, čím zaujmout v příštím roce. Opět akce rozdělíme na jachtařskou a společenskou část.
Populární akce, jako dětské dny, chceme ponechat. Těm bude patřit červen:
1./ Dětský den s ČSOB pojišťovnou, 6. června (3. roč.)
2./ Dětský den s Excaliburem na vodě, 20. června (7. roč.)
3./ Vranovská námořní míle - Juniorský závod elektročlunů, 27. června (5. roč.)

A od července začínáme s jachtařskými, klubovými regatami. Na rok navrhujeme všechny regaty YCVP pořádat výhradně jako hendikepové závody a zařadit je do prvního ročníku putovního "Hendikepového poháru kajutových plachetnic Jachtklubu Vranovská přehrada".Termíny zůstávají v tradičních víkendech letních měsíců (červenec, srpen) a byly by následující:
1/. - Prvním naším závodem bude Modrá stuha Vranovské přehrady (14. roč.), ve dnech 18. až 19. července
2/. - Druhou regatou námi pořádanou, bude Excalibur City Cup (8. roč.), ve dnech 1. až 2. srpna
3/. -Třetí a poslední klubovou regatou bude Prázdninový vítr (14. roč.), konaný ve dnech 15. až 16. srpna.

Na konci léta a začátkem podzimu je přehrada nejkrásnější. Rekreační ruch na vodě utichne a přehradu máme pro sebe.
Využíváme toho každoročně k celodenním plavbám, které patří mezi námi k nejoblíbenějším:
4/. - Po stopách barona Jiřího von Hasse (2. roč.), společná poznávací plavba, 26.září
5/. - Až na konec přehrady, společná poznávací plavba (každoročně), 4. října