Menu   úvod
  dokumenty YCVP
  aktuálně
  stalo se
  kalendář akcí
  příjezd na Vranov
  orientační plánek pláže
  galerie lodí
  bazar
  informační materiály
  seznam námořních plaveb
  kontakt
  video kanál
  odkazy
archiv:       v roce 2020     v roce 2019     v roce 2018     v roce 2017     v roce 2016     v roce 2015     v roce 2014     v roce 2013     v roce 2012     v roce 2011     v roce 2010     v roce 2009     v roce 2008     v roce 2007     v roce 2006     v roce 2005     v roce 2004     v roce 2003     v roce 2002     v roce 2001 a driv
Události roku 2001 a dřív
závod jachet   křest   zách. služba II   den dětí   otevíraní přehrady   stále bez dopravy   setkání jachtařů   ms2000   bohoslužby   gentlemani   vranovská 24ka   záchranná služba   vranovské tornádo   znojmia cup 2000   modra stuha 2000

 
Závod námořních jachet

Cílem regaty uspořádané Yacht clubem Vranovská přehrada se stal poloostrov Babka. Závodu, který odstartoval rozhodčí Rudol Pafka, se zúčastnilo 6 lodí. Kolem čerpaní stanice, která ještě v loňském roce nesmyslně rozdělovala přehradu na dvě části, proplula flotila vyznačeným koridorem tentokrát bez hrozby pokuty. Po deseti hodnách plavby upluly lodě 240 km.
Zvítězila Alba s posádkou Karel Priegelhof / Antonín Hadroušek, na druhém místě doplul Sting ing. Romana Kestnera a Petra Pátého a třetí místo obsadil Triton s Petrem Kozielem a manžely Vaňkovými.
Další závod o putovní pohár, vyhlášený prezidentem YC Vranovská přehrada Otou Pelantem, vyhrál Kentaur Jana Vitoně z YC Znojmo.
Poslední letošní závod jachtařů proběhl předposlední zářijovou sobotu a neděli, a to o Modrou stuhu nejrychlější plachetnice. Lodě vypluly přesto, že nebylo příznivé počasí. Start byl tentokrát na Bítovsku a cíl u parníku Znojmo ve Švýcarské zátoce. Modrou stuhu pro rok 2001 získala Aquila bratrů Pátých, na druhém místě byla My Lady s posádkou Alfréd Jeřábek / Věra Nováková a třetí doplula Veronika Petra Kuči z Brna.

Start regaty ve Švýcarské zátoce "Alba" si doplula, pod vedením
kapitána Karla Priegelhofa
(posádka: Priegelhof - Hadroušek),
pro vítězství v závodě
Skupina lodí po 1. obrátce Druzí v celk. pořadí
"Sting" s posádkou
ing. Roman Kastner a Petr Pátý


Křest nové jachty


Po mnohaleté usilovné práci byla na vodu spuštěna nová jachta "Jiskra".
Foto je ze slavnostního křtu lodi. V popředí majitelé, manželé Vajdíkovi ze Znojma


Nejnovější dění kolem záchranné služby na Vranovské přehradě

Před letní sezónou vzniká na Vranovské přehradě další problém.
Zástupce náčelníka Hladinové záchranné služby Vranovská přehrada MVDR Lad. Kulíšek k problému říká: "Pro tuto službu zde v době jachetních závodů již od roku 1976 pusobili dva profesionální zdravotníci s jedním či dvěma motorovými čluny.
Podle posledního rozhodnutí referátu životního prostředí Okresního úřadu ve Znojmě to však vypadá, že odpovídající zdravotní služby byla na "Moravském Jadranu" prakticky znemožněna.
Jachtklub Vranovská přehrada ji zde ještě vloni k plné spokojenosti zajišťoval svými dvěma motorovými čluny, které však podle výše zmíněného rozhodnutí mají být vytaženy na břehu - a teprve v případě nebezpečí spuštěny na vodu a uvedeny do provozu.
Všechny letošní závody musely být kvůli tomu odvolány, neboť zodpovědnost za jakýkoliv úraz při nich nese předseda pořádajícího klubu - a ten si něco takové bez zajištění rádné zdravotní služby prostě nemůže dovolit.
Ještě palčivěji se zde však vynořila otázka, kdo vlastně na 15 km dlouhé přehradě, kde se vloni po skokou z mostu u hráze topilo nejméně pět lidí (a čtyři byli tehdy ještě fungující záchrannou službou včas vytaženi) bude takovou služby zajišťovat.
Protože činnost Hladinové záchranné služby byla, jak výše řečeno, těsně pred zahájením letošní sezóny v praxi znemožněna, vypadá to, že letos necháváme bezpočenost návštěvníků přehrady spíše vyšší moci.
Paradoxně tak ve chvíli, kdy byla na Vranovské přehradě umožněna plavba se spalovacími motory, je té zcela nejdůležitější dopravě, která vždy používala nejrůznějších výjimek a úlev, bráněno co nejrychleji a nejoperativněji k nebezpečnym případům vyrazit.


k obrazku: Loni nově pořízené čluny Hladinové záchranné služby Vranovská přehrada mají ohrožené plavce prý zachraňovat z bezpečného stanoviště na břehu...


Jachtklub - Vranovská Přehrada
dětský den

Před dvěma roky, byl založen Jacht klub "Vranovská přehrada" a již po druhé se na jeho základně, Marině u Švýcarské zátoky, uskutečnil Den dětí.
Den, který je určen pro všechny děti, které 2. 6. 2001 navštívily loď bratří Pátých, která je jachtařům a na tento den i dětem, útočištěm.
Hostů přislo požehnaně. Někteří v doprovodu rodičů, jiní, ti větší, sami.
Co je čekalo?
Nejprve malování lodí a námořníků, hráze Vranovské a her dětí.
Výstava prací tvořila úžasnou dětskou galerii plnou fantazie a lemovala Marinu kolem dokola.
Děti si prohlížely zařízení lodí, vázaly uzly dle návodu "námořníků", a to nejlepší - podnikly vyjížďku na rozvlněný Moravský Jadran.
Při návratu na pevnou zem byli mnozí pobledlí, mnozí ztratili humor, mnozí zářili, ale pro všechny děti to byl nevšední zážitek.
Při loučení dostali "mladí námořníci" vkusné diplomty, krásné knihy a samozřejmě sladké bonbony.
"Chlapci a děvčata, za rok nashledanou!"

Děti na palubě Katamaranu "Eros"
Děti na palubě parníku "Znojmo"
při kresbách s tématikou Vranovská přehrada


OTEVÍRÁNÍ VRANOVSKÉ PŘEHRADY

proběhlo v sobotu 12. května v 10,00 hodin
na parníku ZNOJMO

PROGRAM:
10.00 hod.     Zahájení na prámu - OTEVŘENÍ PŘEHRADY
11.00 hod.     Odjezd na raftech na Bítov
13.30 hod.     Oběd v restauraci pod Corštejnem (Fruta, Horka)
14.30 hod.     Zpáteční plavba
17.00 hod.     Příjezd na prám Znojmo
18.00 hod.     Přesun na potápěč. chatu Vodní sporty - Maštera
19.00 hod.     ZAHÁJENÍ SPOLEČENSKÉHO VEČERA.


Na Vranově stále bez dopravy

    I když nová vyhláška OKU stanovila pásma hygienické ochrany na Vranovské přehradě, tak, že už by mohla fungovat lodní doprava letos se jí ještě nedočkáme.
Ing. Foltýn z povodí Moravy registruje čtyři žadatele o provozovaní lodní dopravy na Vranovské přehradě.
Výběrová soutěž určí jednoho provozovatele.
Po bývalé lodní dopravě nezústalo na Vr. přehradě žádné zázemí, takže nový provozovatel bude muset vše pořizovat znova.
Náklady se počítají v desítkách milionů korun.
Dalším problémem, obšírně řešeným, je pořádání jachtařských závodů, resp. jejich bezpečnostního zajištění z pohledu zdravotní péče, hasičů a policie.


Setkání jachtařů ve Znojmě

    Celostátní setkání přátel jachtingu uspořádal Jachtklub Vranovská přehrada 25. 11. 2000 ve Znojmě. Na akci se podílel i Klub cestovatelů Globe v Prosiměřicích, jehož čestnými členy jsou ing. Hanzelka, ing. Zikmund, ale i Rudolf Krautschneider, Richard Konkolski a bratři Pátí. Na programu setkání se promítaly filmy o jachtingu a účastníci besedoval s význačnými jachtaři. Mezi hosty patřil Rudolf Krautschneider, ing. R. J. Holý, přezident Českého jachtklubu v Praze, Josef Třešňák, Jiří Korytář a ing. Gustav Morávek z Brna, jeden ze zakladatelů poválečného námořního jachtingu. Závěrem večera proběhla pod vedením someliera z Vinných sklepů z Lechovic První jachtařská degustace vín, kde bylo představeno a také přítomnými ochutnáno 23 vzorků dobrého moku.
    Prezident YC - VP Ota Pellant a nově jmenovaný sklepmistr klubu ing. Roman Kastner zve přátelé jachtingu na další vinařský košt, který proběhne u příležitosti druhého tradičního setkání přátel jachingu ve Znojme 24. 11. 2001. Na programu budou výstavy, promítání filmů, besedy, společenský večer a zejména představení dalších vzorků vín ze znojemské vinařské oblasti. Mezi garanty setkání budou stejně jako v letošním roce Znojmia, s. r. o. - výrobce okurek a vinaři z Agro-Ali, s. r. o., Agrodružstvo Nový Šaldorf, Ampelos, a. s., Vrbovec a Vinné sklepy Lechovice, s. r. o.


Záběry z MS 2000

po startu MS 2000 odpočinek mezi rozjížďkami před a po 1. obrátce


služby na přehradě

O prázdninách 2000
se konaly v nové marině
na palubě prámu "Znojmo"
bohoslužby, které organizoval
farní tým z Vranova n/D
pod vedením pátera Marka Dundy.
Bohoslužeb se zúčastnilo
více jak 500 věřících.

    foto: farář Marek Dunda zpívá se sborem věřících církevní písně.


Jachtaři jsou gentlemani

Vranovská přehrada oslaví v letošním roce své 66. narozeniny. Velké lodě (parníky), se tohoto výročí nedočkaly, odešly v letech 1992 - 1998. Přežít se ale podařilo námořním plachtenicím. Nemají sice na růžích ustláno, ale přesto z Vranova vyplouvají na světová moře. A právě mezi posádkami těchto lodí vznikla myšlenka založit nejen YACHT CLUB - VRANOVSKÁ PŘEHRADA (sportovní organizaci jachtařů, ale i KRUH PŘÁTEL VRANOVSKÉ PLAVBY (volné sdružení občanů). Do vínku si dali sympatický cíl: navrátit Moravskému Jadranu kouzlo moře a přístavů. Prezidenta nového yachtklubu Oty Pellanta jsme se zeptali, jaký je rozdíl mezi Klubem a Kruhem: "Yachtklub sdružuje jachtaře, kteří se chtějí pravidelně věnovat jachtingu, což vyžaduje spoustu času. Kruh sdružuje sympatizanty, kteří mají rádi Vranovskou přehradu a vodní sporty, což již tolik náročně není. Třeba se i z nich v budoucnu stanou jachtaři."
"Jedinou podmínkou členství je jachtařské chování," pokračoval Petr Pátý. Na dotaz, jak se tedy jachtaři chovají, jsme obdrželi stručnou odpověď: "Jsou gentlemani! Při plavbě přes Atlantik jsme poznali, že se vůbec nerozdělují podle výše konta a velikosti lodě. Lidé v přístavech si prostě pomáhají a jeden ke druhému jsou ohleduplní. Pokud takoví nejsou, nikdo je za jachtaře nepokládá - jsou jen zbohatlíky, kteří si koupili plachetnici..."Vranovská čtyřiadvacítka

Jachtklub Vranovská přehrada uspořádal v sobotu 12. a v neděli 13. sprna další závody námořních jachet. Vytrvalostní závod, ve kterém mají jachty uplout co největší počet kilometrů, se i přes termín se "smolařským číslem 13" vydařil. Celkem 15 námořních jachet zdolalo ve velmi slabém větru za 14 hodin 217 kilometrů. Nejúspěšnější lodí byla Duha bratří Fettrlových z YC Znojmo, o necelý kilometr méně uplul Triton Petra Kozelského a 3. místo obsadil Spark bratří Pátých z YC-VP.
Ředitel závodu Ota Pellant a hlavní rozhodčí Rudolf Pavka při závěrečném hodnocení ocenili nejen výkony závodníků, ale i pomoc členů Hladinové záchranné služby poskytnutou posádce převržené plachetnice mladých jachtařů, kteří si závodní loď vypůjčili bez dovolení majitelů. Je to již druhý zásah členů Hladinové záchranné služby při YC-VP. Ukazuje se, že pro naši přehradu je činnost obětavých dobrovolníků-záchranářů nezbytná.
Záběry z vyhodnocení a předávání cen vranovského závodu o co nejvyšší počet uplutých kilometrů během 24 hodin:
   

Výsledky závodu "Vranovská čtyřiadvacítka"

Kajutové jachty

I.

"Duha" Bří Fettrlové YC - ZN

II.

"Triton" P. Koziel, O. Růžička YC VP,
YC - ZN

III.

"Spark" Bří Pátí YC - VP

IV.

P. Bartošek, F. Jurman YC - ZN,
YC - VP

V.

M. Tkaný, M. Tkaný YC - VP

VI.

K. Komenda, J. Vajdík YC - VP

VII.

O. Pellant, J. Fetterle YC - VP,
YC - ZN

VIII.

P. Kuča, H. Kučová YC - VP

IX.

J. Štefánik, S. Kaniová YC - VP

X.

J. Pátý ml., K. Marušík YC - VP

XI.

A. Hadroušek, P. Karšulín YC - VP

XII.

R. Kastner, A. Kastnerová YC - VP

XIII.

A. Mahel, A. Mahelová YC - VP

XIII.

L. Vaněk, K. Priegelhof YC - VP

XIII.

J. Balík, O. Pischová YC - VP


Vranovská přehrada má záchrannou službu

V letošním roce se počátkem léta na přehradě objevili záchranáři Červeného kříže a o něco později i Hladinová záchranná služba Jachtklubu Vranovská přehrada. I přes některé počáteční nejasnosti a nedostatky se stala činnost záchranářů pro přehradu přínosem. Odpovědným úředníkům nyní zbývá jen pro tuto dobrovolnou záchrannou službu upravit podmínky tak, aby záchranáři mohli skutečně zachraňovat.
Okresní ředitel Policie ČR Petr Sikora k tomu řekl:
"Činnost dobrovolných záchranářů je ve světě zcela běžná, je třeba urychleně vytvořit pravidla pro jejich práci. Záchrana byť jen jednoho lidského života stojí za to. Bez spolupráce s těmito obětavými lidmi se policie neobejde".
Na snímku členové Hladinové záchranné služby Jachtklubu Vranovská přehrada při záchraně jachty Veronika po jejím převrácení tornádem.


  Vranovskou přehradu překvapilo tornádo

Ve středu 23. srpna překvapilo návštěvníky Vranovské přehrady tornádo. I když bylo, jak se říká kapesní (o průměru pouhých 30 metrů), stačilo napáchat škodu. Kuriózní na tomto u nás nevšedním úkazu je, že řádilo jen v ústí Švýcarské zátoky u kotviště Yachtklubu Vranovská přehrada.
Svědectví pana Oty Pelanta: "Na hladině přehradního jezera bylo bezvětří. V 15.30 jsem uslyšel zvuky vířící vody a hladina asi 100 metrů od našeho Yachtklubu byla mírně zvlněná. Vlajky na stožárech se ale ani nehnuly. Větrný vír přitom zvedl vodní tříšť i se zakotvenými plachetnicemi třídy Atol Dagmar i Veronika do výšky téměř dvou metrů nad vodní hladinu. Během pěti vteřin byly obě lodě převráceny, pritom každá z nich váží 400 kilogramů. Pokud vím, tak toto tornádo mimo několika odfouknutých lehátek a převrácených slunečníků jiné škody nenatropilo."
Dalšími svědky uváděné události, která jenom díky šťastné náhodě neskončila tragicky, byli Aleš Mahel a Ota Mezník ze Znojma. Oba dva nejen potvrdili předcházející svědectví, ale obětavě pomohli při záchraně převržených plachetnic.


Znojmia CUP 2000

První závod námořních jachet na vranovské přehradě uspořádaný jachtklubem Vranovská přehrada se vydařil. Záštitu nad touto zajímavou sportovní akcí převzala Znojmia a Šatovský Znovín. Posádky 12 námořních kajutových plachetnic soupeřily na Moravském Jadranu v sobotu 29. 7. v náročných povětrnostních podmínkách. Silný vítr trhal lodní plachty, aležádná z posádek závod nevzdala.
V neděli 30. 7. ukázalo naše moravské moře jachtařům i rekreantům příznivou tvář. Jezero ozářené sluncem rozkvetlo barevnými plachtami. Pohled z mostu na amfiteátrŠvýcarské zátoky s prámem Znojmo a s námořními jachtami připomínal opravdový Jadran.
Zeptali jsme se prezidenta vranovského jachtklubu aředitele závodu Oty Pellanta jak závod hodnotí?
"Poprvé v historii námořního jachtingu ve Znojmě, která začala v r. 1965 s jachtou pasát bratrů Pátých se podařilo uspořádat závod kajutových námořních plachetnic. 12 přihlášených lodí dokládá zájem o tento sport. Budeme rádi, pokud mezi nás příjdou majitelé dalších lodí. Mohou se spolu s námi zúčastnin dalšího závodu "Vranovskáčtyřiadvacítka, který se bude konat již 12. - 13. 8. 2000."
Hlavním rozhodčím jachtařské regaty byl Antonín Hadroušek. Naše otázka zněla:
"Co přinesl závod do vranovského jachtingu nového?"
"Po první dramatické rozjíždce, kdy se po startu uthl z kotvy startovní prám a splul o 300 metrů, jsme vyzkoušeli přesunout start závodu z jezera do Mariny v ústíŠvýcarské zátoky. Vyhovovalo to jachtařům, rozhodčím i přihlížejícím divákům. Na krasavce se jmény "Trito", "Eros", "Spark", "Sirius", "Viking", a další lodě plující pod plachtami byl impozantní pohled!"
Plovoucí Marina na prámu Znojmo s desítkami zakotvených plachetnic se stává jednou z obdivovaných dominant naší přehrady. Jachtklub Vranovská přehrada a Kruh přátel vranovské plavby navrátil Moravskému Jadranu Znovu kouzlo moře a přístavů.
Věříme,že v příštím roce bude flotila rozšířena i o lodě osboní lodní dopravy.

Výsledky závodů "Znojmia CUP 2000"

Kajutové námořní plachetnice

I.

"Triton" P. Koziel, P. Koziel, O. Růžička YC - VP

II.

"Duha" Bří Fettrlové YC - ZN

III.

"Spark" Bří Pátí YC - VP

IV.

Balík Jiří, Pischová Olga YC - VP

V.

Mahel Aleš, Tkaný Mojmir YC - VP

VI.

Jeřábek Alfred, Nováková Věra YC - VP

VII.

Briestenksý Emanuel YC - VP

VIII.

Pellant Ota, Pavka Rudolf YC - VP

IX.

Kastner Roman YC - VP

Kajutové námořní plachetnice ATOL

I.

"Veronika"

P. Kuča, H. Kučová

YC - VP

II.

"Zora"

J. Vajdík, K. Rynda

YC - VP

III.

"Dagmar"

L. Vaněk, Fetterle Jiří

YC - VP,
YC - ZN


Modrá stuha VP 2000

Populární jachtařský závod opět obnovil Jachtklub Vranovská přehrada. Námořní jachty a další plachetnice vranovské flotily vypluli na tento poslední závod letošní jachtařské sezóny v sobotu 23. září v 10.30 hodin od Maríny ve Švýcarské zátoce.
Modrá stuha, kterou bude ozdobena vítězná loď, má svoji symboliku ale i v historii. Na oceánu se modrou stuhou pyšnila osobní loď, která od roku 1840 nejrychleji přeplula trasu přibližně 3000 námořních mil z Evropy do Ameriky. Mezi nejslavnější patřila Queen Mary, která tuto vzdálenost zvládla průměrnou rychlostí 30 uzlů za 3 dny, 20 hodin a 42 minut.
Na historii tohoto vranovského závodu jsme se zeptali Jaroslava Zvěřiny, který spolu s PhDr. Ivo Marešem a Františkem Špilarem stáli u zrodu jachtingu na Vranovské přehradě.
"Jachting nám tehdy splnil nejen naši touhu po romantice a přátelství pod plachtami, ale dal nám i možnost vyzkoušet si zručnost při ovládání lodě. První závod Modrá stuha Vranovské přehrady jsme jeli v roce 1965, kdy se startu zúčastnili 4 plachetnice. Za příznivého větru zvítězila Myriam I. s kapitánem Ivo Marešem."
Prezident Jachklubu Vranovská přehrada Ota Pellant nám prozradil, že tyto závody se od letošního roku stanou tradičními a držitelé Modré stuhy budou zapsání do pamětní knihy jachtklubu.

Výsledky závodu "Modrá stuha VP 2000"

Kajutové jachty

I.

I. Sterba, J. Tancer YC - ZN

II.

V. Ott, R. Viton YC - ZN

III.

P. Koziel, L. Vaněk YC - VP

IV.

M. Holub, M. Holub YC - ZN

V.

J. Fetterle ml., D. Fetterle YC - ZN

VI.

J. Pátý, P. Pátý YC - VP

VII.

J. Viton, E. Prochazka YC - ZN

VIII.

O. Pellant, R. Pavka YC - VP

IX.

Štefánik, S. Kaniová YC - VP

X.

M. Tkaný YC - VP

XI.

A. Hadroušek, P. Karšulín YC - VP