Menu   úvod
  seznam členů
  dokumenty YCVP
  aktuálně
  stalo se
  kalendář akcí
  příjezd na Vranov
  orientační plánek pláže
  galerie lodí
  bazar
  informační materiály
  seznam námořních plaveb
  kontakt
  video kanál
  odkazy

 

 
Aktualne v YCVP0735


Finiš před dětským dnem
Již druhý víkend jsme věnovali úpravě okolí kempu YCVP, před blížícím se dětským dnem, jehož heslem bude: "S jachtklubem Vranovská přehrada, na suchu i na vodě"
Úkoly:
Namátkou vybírám: je třeba zbavit se nepotřebných, překážejících věcí, přestěhovat a zprovoznit lednici (dar Martina a Dany Zemanových), plochu je nutné vykrýt kobercem, stálou pozornost si vyžaduje i zelené okolí jachtklubu, s jehož pokosením letos pomohl Petr Fejt s traktůrkem a Karel Komenda se svým křovinořezem. Každý podle svých možností přiložil ruku k dílu.

foto Mirek Rezek

I letos, 23. června budeme pořádat Dětský den. Nová situace způsobená zákazem použití spalmotorů na přehradě, nás přinutila změnit program, po léta zažitý, který nabídneme všem zúčastněným dětem v doprovodu rodičů i sponzorům.
A na co se můžou těšit? Opět projížďky na jezeře, hry a drobné soutěže, ukázky práce záchranářů a hasičů. Je připravené i občerstvení.
A v pár větách oznamuje - "hotovo, může to propuknout, jsme připraveni" i Láďa Kulíšek:
Od čtvrtku se chystá vše potřebné na DD . Emánek zlomil již druhé koště . Břehy posekané, dřevka napulírovaná jak komediantský kůň, baterie na elektropohon lodí nabity . Mirek Rezek dokončil omlazení páťáckého pařníčku . Mirku, gratulujeme, hezká práce! Operativně na terase zasedá vedení a obvolává sponzory a zúčastněné . Nesmí chybět ani záchranné vesty a lana pro výuku uzlů mladých kapitánů. Odborný inspektor Ivánek Jirout je nachystán přednáškou s praktickými ukázkami, zažehnout u mladých kapitánů lásku k lodím a vodě . I když dojíždí až ze 160 km vzdálených Pardubic je pro nás nepostradatelný parťák a konzultant . Poslední telefony na zajištění průkazů malého kapitána. Maličkostí, bez kterých by DĚTSKÝ DEN 2018 nebyl, je spousta. Musí sedět počty párků, limonád, rohlíků a bonbonů. Martička volá: "kluci, pastelky a skicáky na malířskou soutěž!" To vše je v běhu a president Mirek z toho má hlavu jak kolo štěstí . Poslední telefon Ivance o potvrzení proviantního zabezpečení . Petr Fic a Petr Kuča aplikovali své elektroznalosti a rozsekli (přesněji rozpletli), gordický uzel kabelových nesvárů. Jak jednoduché jen se musí chtít tomu pomoci, ne tlachat a neřešit.
- Za týden můžeme začít
Lad.K.


Schůze VV YCVP
A hned 1. června, začal svou aktivitu i výkonný výbor našeho YC. Místem schůze byla kavárna Petra Kulíška na Michalské ulici. Tentokrát jsme netradičně měli i pozorné, exotické posluchače (viz foto). K projednání se nabízely nové okolnosti kolem totálního zákazu spalmotorů na malých plavidlech. Personální změny ve VV, blížící se termíny závodů a dětského dne a řada dalších. Vzhledem k důležitosti projednávaných bodů, bylo jednání VV přístupné řadovým členům.
Schůzi vedl předseda Miroslav Švéda. Na úvod na vlastní žádost odstoupili Martin Zeman a Mirek Klein ze svých postů a rozhodnutím VV byli kooptováni na jejich místa Petr Fejt a Petr Fic.
TaH

foto: Mirek Rezek


Jarní úklid
V jachtecu se sešla parta, která se na to: "obořila jak se patří"!
A Emanuel Briestenský vše pohotově zdokumentoval.


Valná hromada 2018
Ve čtvrtek 29. března se konala valná hromada našeho jachtklubu.
Nadpoloviční účast členů, zajistila její platnost. Finance, hospodaření. odvedená práce, všední problémy každodenního klubovního života. Bylo toho dost a dost, co čekalo na vyslovení a schválení. A stihlo by se daleko více, nebýt takřka hodinového "entréé" pana M. S. Opět dokázal, že patří k těm, kteří mají skoro každého v jachtklubu "přečtenýho a zařazenýho". Neslyšeli jsme od něj ani slůvko chvály. A že měl příležitostí mnoho.

- Poděkovat tahounům dění ve spolku, těm, kteří umí oslovit i v dnešních nelehkých podmínkách sponzory,, obětavě se účastní na brigádách, na opravách mol (která jsou enormně namáhaná, nejen pohybem hladiny na přehradě), věnují se dětem při průběhu dětských dnů, které pořádáme pro sponzory, či zajišťování zázemí klubovních regat. Pochválit a vyslovit poděkování za práci v minulé sezoně, kterou odvedlo vedení a funkcionáři jachtklubu i rozhodčí, jakož i tvůrce našich webovek (www.ycvp.webz.cz).
- Naši vděčnost a poděkování si zaslouží především ti, kteří přikládají ruku k dílu v průběhu celého roku při nečekaných situacích a právě jejich rychlost zásahu šetří nemalé prostředky.
- Nesmím zapomenout vyslovit uznání všem, kteří svou nezištnou práci, často na úkor svého volna a společných rodinných víkendů, věnují jachtklubu. Jsou to desítky obětavých lidí, tvořící sehraný realizační tým. Ti všichni, jmenovat je by bylo nad formát tohoto článku, si jistě též zaslouží poděkování za práci ve prospěch našeho spolku.

Loňským obrovským problémem byl i mořádně nízký stav vody v přehradě, který znemožnil plnohodnotnou plavbu plachetnic. Prodloužením betonové svážnice o 25 panelů, realizovaným za spolupráce se sousedním jachklubem, se opět o krok zlepšila situace s jarním a podzimním vytahováním lodí z vody.

Novým členem se stal Radim Svitok a přibyl čekatel na členství Jirka Novotný.

Volby potvrdily většinový názor, že jachtklub je ve správných rukou a vedený zodpovědnými funkcionáři.
Ve svých funkcích byli potvrzeni:
- prezident YCVP, Ing. Miroslav Švéda,
- viceprezidentem je opět Libor Malafa,
- výkonný výbor má také staronové složení: Ing. Petr Zeman, Mirek Klein, Martin Zeman,
- revizní komise: Pavel Bula, Roman Kulíšek, Ladislav Holík.

- NOVÉMU VEDENÍ PŘEJEME ÚSPĚCH, KLID PŘI PRÁCI A DOSTATEK ENERGIE NA PROSAZOVÁNÍ SVÝCH ROZHODNUTÍ!


Ruda Krautschneider ve Znojmě
Ve čtvrtek 22tého března večer, v takřka zaplněné podkrovní vinárně v Kramářské uličce, přivítal Rudu prezident pořádajícího jachtklubu Vranovská přehrada, Ing. Mirek Švéda. Poté už byl večer zcela v režii Rudy Krautschneidera. Od vzpomínek na dětství, rodinu a kamarády, ke školním létům ve Znojmě, až po zajímavě líčené zážitky z nesčetných Rudových plaveb. Znělo to až neuvěřitelně, když říkal, že o každé plavbě si pamatuje i detajly a lidi, kteří mu nezištně pomáhali s přípravami a stavbami jeho lodí, kterých postavil deset. Pro různé dětské organizace až po ty, s kterými mnohokrát obeplul svět. Ze stavby jeho největší dřevěné, 60ti tunové plachetnice Viktorie, nám promítl film s vlastním doprovodným komentářem. Došlo i na dotazy z publika. Po 21té hodině jsme se rozcházeli.

Za pár společně strávených hodin se toho moc o člověku nedozvíte. V našem případě to však, jakoby neplatilo. Měli jsme dojem, že Rudy známe odedávna (mezi posluchači opravdu seděli i dva pamětníci Tonda a Honza, kteří si ho pamatují jak ze školy, tak jeho kousky z dospívání).

- Rudo děkujeme za návštěvu a následnou besedu!
- Jak jsi řekl, chystáš se na plavbu do Antarktidy. Mnoho zdaru a šťastnou plavbu!
-TaH-


Beseda s mořeplavcem Rudem Krautschneiderem
Yacht Club Vranovská přehrada připravuje besedu s Rudem Krautschneiderem.
O svých plavbách, lidech kolem něho a zážitcích na moři, dokáže Ruda zavzpomínat poutavě a s humorem sobě vlastním.
Jeho vztah a náklonnost ke Znojmu, kde prožil dětství, nejlépe dokládají jeho vlastní slova:
"Různá města a státy tvrdily, že já jsem jejich reprezentant. Omyl! Jsem reprezentantem kluků ze Starého Města Znojma, a na to jsem byl vždycky pyšný. Ty uličky Starého Města ke mně dodnes promlouvají svými příběhy".
"Jsem rád, že jsem také jejich součástí"!
- Ruda -

Rudolf Krautschneider
Magalhaes Cano
www.moreplavecruda.cz


Co dělají jachtaři v zimě?
Odpočívají a těší se na léto? No, ve většině případů tomu tak skutečně je. Ale u nás v jachtklubu znamená zimní období naopak více starostí a práce. Mola, u kterých jsou celou sezonu vyvázány kajutovky našich členů, vyžadují neustálou kontrolu. Hladina vody v přehradě konečně pomalu stoupá a to přináší nutnost zvýšeného dohledu. Pro rychlejší převazování mola jsme nainstalovali , spíše za pomocí bagříku zakopali, osm kotevních betonových špalků. Při kolísavé hladině odpadne spousta nekonečné práce.
A ještě dovětek. Na fotkách níže vidíte situaci z 1. března 2017. Příští týden má vrcholit zima u nás. A tak se tedy sama nabízí otázka: "Co nás čeká letos"?


Bál jachtařů 2018
Únor je opět tady a s ním i tradiční Jachtařský bál Jacht klubu Vranovská přehrada. Mirka Švédy sklátila chřipka, tak to naše letošní nevázané veselí, zahajoval 17tého v 19h ze svého manažerského postu, Laďa Kulíšek. Vždy srší vtipem a optimismem, ale letos nešetřil kritikou, když říkal: "Pokud se zamyslíme kam že to spěje to neustálé naše snažení, zjistíme, že lidé již nic nechtějí a třeba o to ani nestojí. Bylo to přání presidenta a snad ještě pár lidí včetně mně, udržet tradici. Hecovali jsme se . To zvládneme ! Je to 18. ples, vydržme aspoň do dvacítky..
Ať se tedy při přípravě sáhlo na cokoli vše nasvědčovalo, že bohové nejsou námi nadšeni a snad ani nakloněni .
Po všech vyjednáváních jsme brali i to, co snad pokulhávalo za zdravým rozumem. Šli jsme do červených čísel a náklady rostly. Nakonec se málem zastavil prodej lístků . Situaci s nedostatkem z vlastních řad nahradil prodej téměř cizím lidem".
"Ono je to asi takto. Každý chce být pyšný na onu radost ze sounáležitosti k přátelům z jachtklubu, s nimiž je pojí společné chvíle prožité o sezoně u vody, na palubách svých jachet. Opakem byla obava z možné účasti onoho nejmenovaného klubovního křiklouna a demoralizátora. Příjde ?– Nepříjde" ?
"Statistická účast jen jedné třetiny členů ycvp svědčí o tom, že je něco špatného ve státě dánském.
Toť můj pohled se zákulisi. Zvenčí samozřejmě vše O.K. , radost a veselo. Snad jen mě bylo líto Emánka, který vše zlé i dobré se mnou vždy vyžírá. Jako první se ráno zůčastnil úklidu po plesu. Potom dlouho nikdo nic.
Nejsmutnější bylo potkat při příjezdu zdatné a veselé s popelečním křížkem na čelíčku a s radou na rtech, bychom si s likvidací plesu pomohli jak chceme a umíme."
Děkuji všem bezejmenným srdcařům YCVP, co se podíleli na výzdobě a přípravě plesu 2018..
- Laďa

- Na tanečním parketu byli nepřehlédnutelnou dvojicí. Petr a Monika Fejtovi z Velkého Meziříčí.
O letošním bále říká: "Podle mého názoru byl únorový bál povedenou akcí. Oproti minulému byl maličko komornější o to více prostoru bylo na popovídání a zatančení si. Vnímal jsem příjemnou atmosféru, promítané fotky mě vedly k zamyšlení nad tím jak čas rychle utíká a jaké to kdysi bylo. Hlavně k určité zodpovědnosti každého z nás za čas přítomný a budoucí".
"Chtěl bych za sebe poděkovat všem těm dobrým duším které vše připravily a nezištně odpracovali.
Nechci ale zůstat jen u díků ale i svým přičiněním na jiném poli pomoci rozvíjet náš jachtklub".
- Petr

- Nikdy nezapomeneme pozvat své sousedy od vody, jachtaře YCZN. Tušíme, že i tentokrát se jim mezi nás nebude moc chtít, ale slušnost je slušnost! Situaci zachraňovali Kamil a Andrea Hadrouškovi a pár Karel Pigi Priegelhof s partnerkou Stáňou Kaniovou, kteří se mezi námi, evidentně, výborně bavili.

Ke stálicím mezi účastníky, patřícím takřka k inventáři, patří posádka jachty Malibu, Marie a Pavel Karšulínovi.
Oslovil jsem Marii: "Z minulých ročníků Tebou okomentovaných vím, že se nerozpakuješ popsat pocity z tohoto večera hodně netradičně. Nechceš to zkusit i letos?
- "Letošní jachtařský bál jsme si s našimi přáteli užili,
do samého konce jsme se na parketu tužili.
Výtečná večere, také víno letos všem chutnalo,
přece však pro kritiku něco zůstalo.
Proč nepřišli na jachtařský bál hlavně jachtaři?
Byli líní přijít si po roce zapařit?
Probrat u vínečka hrdinské kousky ze závodů s kapitány lodí!
Vždyť právě takováto setkání přátelství mezi jachtaři plodí!!!!!!!!
Není pak čas na hádky, když si spolu radostí života užívají lodní posádky".

No a ještě pár slov závěrem: "Ani tentokrát si neodpustím zkritizovat tu půlnoční nádheru. Letos vyzněla opět chabě - místo vnadné ženy k potěše jachtařského oka přišlo vyžle, které jako by právě opustilo základní školu.
Nestálo by za to udělat v příštím roce změnu???? Objednat na půlnoční překvapení konečně pořádnou ŽENU?
A nebo ještě raději, dát i jachtařkám naději,....že spočinou okem na pořádně urostlém jachtaři!!!
Věřím, že tak by se mohl ten příští jachtařský ples na 100 procent vydařit" !!!
- Marie

Myslím, že návrh Marie by mohl opravdu zájem o naše příští plesání, stoprocentně zvýšit!

Ten kdo tam nebyl, jeho škoda. My ostatní se už těšíme na příští rok, kdy snad bude tahle úspěšná tradice pokračovat dalším dílem.
- NÁMOŘNICKÝ MAŠKARNÍ BÁL 2018 SKONČIL!
- KDO PŘIŠEL, TEN VIDĚL A ZCELA JISTĚ SE I POBAVIL!
- AŤ ŽIJE NÁMOŘNICKÝ MAŠKARNÍ BÁL 2019!
TaH


Pozvánka na Námořnický maškarní bál
Jelikož čas pádí jako mustang, nikoho určitě nepřekvapí, že s předstihem upozorňujeme na naši první letošní, společenskou akci. Bude jí, jak velí sedmnáctiletá tradice, náš "Námořnický maškarní bál".
Konat se bude 17. února v Hotelu N v Příměticích. Vyplouváme v 19. h (viz vstupenka).

Rádi mezi sebou přivítáme nejen členy YCVP, ale společně se těšíme i na sousedy od vody, jachtaře YCZN.

Prostě všechny, pro které je Vranovská přehrada místem pro aktivní odpočinek (pro inspiraci běž na www.ycvp.webz.cz/stalo se), kde najdeš rozsáhlé vzpomínky na minulé ročníky našich bálů.

Předprodej vstupenek, jakož i potřebné informace ve veterinární ordinaci MVDr. Ladislava Kulíška na Kramářské ul.

kontakty: mail: dr.kulisek@club34.cz, mob: 603 785 756 .