Podzimní brigáda –fotoohlédnutí

Těšíme se ještě na mnohá, spíše již na společenská, klubovní setkání
zpět